آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 آلمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 365,607,784 2,237,623,928,163 Rls. 216,248,176 $
2 1389 آلمان 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 217,462,052 2,190,937,451,489 Rls. 211,968,226 $
3 1389 آلمان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 123,205,077 1,312,192,147,604 Rls. 127,757,079 $
4 1389 آلمان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 1,828,560 1,131,171,088,403 Rls. 109,308,873 $
5 1389 آلمان 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 2,223,000 1,128,153,630,501 Rls. 108,052,861 $
6 1389 آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 33,316,986 1,021,288,427,902 Rls. 98,872,113 $
7 1389 آلمان 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 177,718,911 981,896,329,467 Rls. 94,699,126 $
8 1389 آلمان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 370,593 927,210,005,298 Rls. 89,678,646 $
9 1389 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,792,389 724,337,207,500 Rls. 70,370,442 $
10 1389 آلمان 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 1,453,352 721,794,219,533 Rls. 71,429,778 $
11 1389 آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 88,481,300 627,924,911,158 Rls. 60,852,543 $
12 1389 آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 11,121,810 558,651,037,221 Rls. 54,153,957 $
13 1389 آلمان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 874,516 518,787,883,012 Rls. 50,184,292 $
14 1389 آلمان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 128,348 513,580,537,876 Rls. 49,617,648 $
15 1389 آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 2,680,464 426,669,916,390 Rls. 41,282,358 $
16 1389 آلمان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,191,759 417,457,167,332 Rls. 40,202,722 $
17 1389 آلمان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 8,294,364 404,307,555,223 Rls. 39,225,977 $
18 1389 آلمان 17011100 قند و شکر از نيشکرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 97,450,000 399,547,462,183 Rls. 38,437,347 $
19 1389 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,697,523 397,311,105,653 Rls. 38,505,574 $
20 1389 آلمان 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 2,098,996 392,702,899,919 Rls. 38,094,144 $
21 1389 آلمان 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 95,389 382,738,998,777 Rls. 37,077,901 $
22 1389 آلمان 26011100 سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 309,001,299 357,850,980,404 Rls. 34,629,878 $
23 1389 آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 287,237 355,885,665,435 Rls. 34,442,448 $
24 1389 آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,433,743 338,160,112,734 Rls. 33,530,338 $
25 1389 آلمان 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 2,479,400 337,757,029,126 Rls. 32,606,600 $
26 1389 آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 198,297 292,807,849,799 Rls. 28,408,083 $
27 1389 آلمان 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 30,500,260 290,714,466,170 Rls. 28,501,604 $
28 1389 آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 422,822 280,695,179,001 Rls. 27,250,221 $
29 1389 آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,302,278 268,550,985,540 Rls. 25,996,906 $
30 1389 آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 863,133 265,963,792,480 Rls. 26,337,242 $
31 1389 آلمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 165,110 257,294,982,219 Rls. 25,623,451 $
32 1389 آلمان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 3,851,486 252,190,351,659 Rls. 24,424,914 $
33 1389 آلمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,519,507 251,903,148,538 Rls. 24,312,702 $
34 1389 آلمان 76069291 كويل آلومينيومي 274/0و295ميلي متروعرض 20/1742/1683ميلي متر براي توليد بدنه قوطي دوتكه 7,049,528 226,736,270,083 Rls. 21,952,403 $
35 1389 آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,323,750 221,419,673,986 Rls. 21,656,097 $
36 1389 آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 100,319 219,454,490,497 Rls. 21,191,076 $
37 1389 آلمان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 906,151 217,860,663,592 Rls. 21,258,020 $
38 1389 آلمان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 99,752 210,084,320,835 Rls. 20,280,379 $
39 1389 آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,169,536 202,844,299,510 Rls. 19,641,135 $
40 1389 آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 3,213,785 195,215,814,826 Rls. 18,924,291 $
41 1389 آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 987,629 193,425,148,999 Rls. 18,697,311 $
42 1389 آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 3,208,694 169,799,429,109 Rls. 16,470,041 $
43 1389 آلمان 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 1,139,154 163,963,510,001 Rls. 16,565,805 $
44 1389 آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 177,629 161,307,624,982 Rls. 15,591,030 $
45 1389 آلمان 29291000 ا يزوسيانات ها 4,934,697 156,391,450,747 Rls. 15,260,932 $
46 1389 آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 486,370 155,514,261,198 Rls. 15,032,532 $
47 1389 آلمان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 4,573,016 154,323,612,616 Rls. 14,993,722 $
48 1389 آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 157,844 154,119,114,895 Rls. 14,919,338 $
49 1389 آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 2,103,015 153,968,540,833 Rls. 14,831,789 $
50 1389 آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 67,439 151,151,159,207 Rls. 14,582,991 $
51 1389 آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 5,010,312 149,724,043,781 Rls. 14,477,544 $
52 1389 آلمان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 2,994,450 137,996,076,152 Rls. 13,697,216 $
53 1389 آلمان 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 454,277 136,476,531,089 Rls. 13,128,572 $
54 1389 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 564,863 132,860,947,177 Rls. 12,857,309 $
55 1389 آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 255,853 129,787,543,885 Rls. 12,494,848 $
56 1389 آلمان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 10,342,618 123,769,253,473 Rls. 11,985,970 $
57 1389 آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 264,135 123,565,588,751 Rls. 11,914,274 $
58 1389 آلمان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 294,239 121,028,711,122 Rls. 11,619,793 $
59 1389 آلمان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 42,000,000 119,849,271,000 Rls. 11,590,839 $
60 1389 آلمان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 69,542 118,652,454,709 Rls. 11,488,642 $
61 1389 آلمان 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 46,724 118,183,126,608 Rls. 11,430,808 $
62 1389 آلمان 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 2,006,970 116,595,000,117 Rls. 11,363,146 $
63 1389 آلمان 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 881,244 115,416,550,561 Rls. 11,100,201 $
64 1389 آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 67,854 114,347,546,981 Rls. 11,186,413 $
65 1389 آلمان 84821000 بلبرينگ. 569,054 114,156,319,052 Rls. 11,057,707 $
66 1389 آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 282,209 111,995,679,378 Rls. 10,804,403 $
67 1389 آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 1,015,650 111,912,842,971 Rls. 10,852,520 $
68 1389 آلمان 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 6,610,907 109,139,131,830 Rls. 10,534,230 $
69 1389 آلمان 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش داده شده ا زدرا زا, باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 3,367,831 109,122,327,410 Rls. 10,409,730 $
70 1389 آلمان 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 611,081 108,483,346,125 Rls. 10,516,602 $
71 1389 آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 850,619 108,191,568,315 Rls. 10,474,138 $
72 1389 آلمان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,512,159 107,612,505,386 Rls. 10,453,100 $
73 1389 آلمان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 371,193 105,871,900,210 Rls. 10,238,305 $
74 1389 آلمان 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,753,959 102,870,379,759 Rls. 9,952,038 $
75 1389 آلمان 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 53,921 99,808,778,937 Rls. 9,630,551 $
76 1389 آلمان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 83,509 98,746,321,949 Rls. 9,694,501 $
77 1389 آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 245,179 98,239,853,304 Rls. 9,578,539 $
78 1389 آلمان 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 323,224 98,128,717,678 Rls. 9,461,947 $
79 1389 آلمان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 8,970,736 97,599,114,555 Rls. 9,371,682 $
80 1389 آلمان 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 703,386 97,010,311,598 Rls. 9,375,749 $
81 1389 آلمان 84133010 پمپ ا نژکتور 147,998 96,009,996,760 Rls. 9,258,651 $
82 1389 آلمان 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 653,250 95,513,247,135 Rls. 9,235,399 $
83 1389 آلمان 69021000 آجر,بلوک, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, کلسيم, کرم باشند 8,343,608 94,979,538,591 Rls. 9,207,567 $
84 1389 آلمان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 206,848 94,166,604,289 Rls. 9,176,213 $
85 1389 آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,329,298 93,634,845,049 Rls. 9,051,270 $
86 1389 آلمان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 224,289 93,177,616,109 Rls. 9,021,516 $
87 1389 آلمان 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 757,343 91,737,421,241 Rls. 8,891,358 $
88 1389 آلمان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 6,300,629 89,525,016,053 Rls. 8,691,241 $
89 1389 آلمان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 14,579,890 89,310,804,455 Rls. 8,595,015 $
90 1389 آلمان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 316,246 89,117,008,054 Rls. 8,605,471 $
91 1389 آلمان 84431200 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, تغذيه شده باورق, ا زنوع دفتري به قطع حداكثر 22در 36سانتي متر 259,272 88,975,976,816 Rls. 8,837,072 $
92 1389 آلمان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 462,570 87,846,943,903 Rls. 8,390,192 $
93 1389 آلمان 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 493,157 87,576,033,776 Rls. 8,563,477 $
94 1389 آلمان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 376,131 87,549,992,918 Rls. 8,443,535 $
95 1389 آلمان 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذکوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 455,635 86,897,828,563 Rls. 9,945,000 $
96 1389 آلمان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 375,674 86,887,544,291 Rls. 8,419,526 $
97 1389 آلمان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 2,128,914 84,855,820,429 Rls. 8,197,652 $
98 1389 آلمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 624,714 82,420,880,727 Rls. 7,959,022 $
99 1389 آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 144,933 81,763,712,106 Rls. 7,892,359 $
100 1389 آلمان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,350,377 81,602,658,573 Rls. 7,881,462 $
101 1389 آلمان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 11,983,913 81,038,524,635 Rls. 7,842,113 $
102 1389 آلمان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 7,655,783 80,771,035,631 Rls. 7,834,907 $
103 1389 آلمان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 547,989 78,949,032,752 Rls. 7,608,901 $
104 1389 آلمان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 2,548,896 77,546,500,011 Rls. 7,467,175 $
105 1389 آلمان 84383000 ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 162,578 77,017,920,480 Rls. 7,410,557 $
106 1389 آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 99,513 76,984,380,519 Rls. 7,485,988 $
107 1389 آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 116,913 76,699,157,211 Rls. 7,402,758 $
108 1389 آلمان 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 401,836 76,570,392,227 Rls. 7,593,146 $
109 1389 آلمان 44111490 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 11,767,557 76,114,340,157 Rls. 7,370,155 $
110 1389 آلمان 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 664,866 75,873,341,988 Rls. 7,312,752 $
111 1389 آلمان 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 489,337 75,306,231,906 Rls. 7,498,134 $
112 1389 آلمان 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 167,383 74,671,335,897 Rls. 7,166,049 $
113 1389 آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,206,796 74,593,883,362 Rls. 7,297,359 $
114 1389 آلمان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 287,299 74,346,127,788 Rls. 7,421,091 $
115 1389 آلمان 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 301,937 73,595,210,709 Rls. 7,098,706 $
116 1389 آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 14,880 73,440,685,870 Rls. 7,079,089 $
117 1389 آلمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,320,402 72,358,641,081 Rls. 7,063,061 $
118 1389 آلمان 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 1,285,030 72,277,470,424 Rls. 6,999,632 $
119 1389 آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 271,413 70,481,880,321 Rls. 6,801,954 $
120 1389 آلمان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 760,000 69,467,393,265 Rls. 6,704,520 $
121 1389 آلمان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 5,696,125 67,129,889,720 Rls. 6,505,352 $
122 1389 آلمان 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 127,144 66,769,154,492 Rls. 6,498,519 $
123 1389 آلمان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 651,203 66,424,423,457 Rls. 6,382,962 $
124 1389 آلمان 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 17,646 65,655,928,886 Rls. 6,375,236 $
125 1389 آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 243,116 65,574,955,653 Rls. 6,348,767 $
126 1389 آلمان 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 384,679 65,396,357,578 Rls. 7,056,400 $
127 1389 آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 249,579 64,931,500,000 Rls. 6,279,592 $
128 1389 آلمان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,075,264 64,015,239,858 Rls. 6,194,253 $
129 1389 آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 517,032 63,218,131,342 Rls. 6,087,028 $
130 1389 آلمان 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 602,511 63,099,648,589 Rls. 6,075,952 $
131 1389 آلمان 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 443,007 63,004,820,350 Rls. 6,057,807 $
132 1389 آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 528,631 62,147,930,599 Rls. 6,083,136 $
133 1389 آلمان 84411000 ماشينهاي برش 619,289 62,108,678,348 Rls. 6,016,144 $
134 1389 آلمان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 167,435 61,191,116,989 Rls. 6,062,626 $
135 1389 آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 284,595 60,582,968,706 Rls. 5,880,118 $
136 1389 آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,976,187 60,102,251,321 Rls. 5,801,769 $
137 1389 آلمان 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 1,623,137 60,017,702,273 Rls. 5,763,198 $
138 1389 آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 346,480 58,464,321,657 Rls. 5,700,369 $
139 1389 آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 209,643 58,273,676,593 Rls. 5,643,891 $
140 1389 آلمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 47,199 57,863,172,622 Rls. 5,624,622 $
141 1389 آلمان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 304,482 57,762,414,697 Rls. 5,528,172 $
142 1389 آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 392,801 57,401,889,773 Rls. 5,550,753 $
143 1389 آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 2,076,474 56,803,504,413 Rls. 5,483,948 $
144 1389 آلمان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 269,040 56,709,422,362 Rls. 5,479,152 $
145 1389 آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 248,310 56,568,132,592 Rls. 5,491,159 $
146 1389 آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 507,273 56,455,170,588 Rls. 5,457,911 $
147 1389 آلمان 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 223,935 55,843,750,636 Rls. 5,418,340 $
148 1389 آلمان 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 132,760 55,703,389,129 Rls. 5,354,517 $
149 1389 آلمان 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,858,010 55,340,468,809 Rls. 5,341,851 $
150 1389 آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 127,060 55,195,158,109 Rls. 5,352,351 $
151 1389 آلمان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 6,224 54,998,228,356 Rls. 5,317,500 $
152 1389 آلمان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,917,780 54,395,433,966 Rls. 5,360,504 $
153 1389 آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 24,055 54,395,114,647 Rls. 5,248,416 $
154 1389 آلمان 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 4,572,183 54,244,076,313 Rls. 5,264,758 $
155 1389 آلمان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 2,039,817 53,959,316,188 Rls. 5,202,098 $
156 1389 آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 359,265 53,936,169,181 Rls. 5,191,549 $
157 1389 آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 20,461 53,914,278,909 Rls. 5,218,355 $
158 1389 آلمان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 1,859,649 53,847,482,576 Rls. 5,206,474 $
159 1389 آلمان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 102,335 53,139,334,459 Rls. 5,110,171 $
160 1389 آلمان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 1,406,723 52,738,102,942 Rls. 5,069,797 $
161 1389 آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 414,878 52,170,549,980 Rls. 5,033,008 $
162 1389 آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 4,338,252 51,588,762,097 Rls. 5,012,594 $
163 1389 آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 337,972 50,564,603,706 Rls. 4,958,827 $
164 1389 آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 53,917 50,467,912,927 Rls. 4,873,143 $
165 1389 آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,193,236 50,370,283,190 Rls. 4,876,315 $
166 1389 آلمان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,680,529 50,348,192,872 Rls. 4,884,859 $
167 1389 آلمان 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 317,847 50,241,025,940 Rls. 4,831,310 $
168 1389 آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,546,064 50,097,945,109 Rls. 4,839,153 $
169 1389 آلمان 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 126,192 49,846,655,897 Rls. 4,771,101 $
170 1389 آلمان 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 372,314 49,745,302,935 Rls. 4,802,604 $
171 1389 آلمان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 697,539 49,320,425,291 Rls. 4,767,328 $
172 1389 آلمان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 2,396,500 48,933,704,750 Rls. 4,676,907 $
173 1389 آلمان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 160,195 48,780,864,823 Rls. 4,685,707 $
174 1389 آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 681,802 48,662,417,224 Rls. 4,746,654 $
175 1389 آلمان 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 206,843 48,646,487,680 Rls. 4,609,987 $
176 1389 آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 249,823 48,533,375,063 Rls. 4,702,259 $
177 1389 آلمان 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 421,962 48,289,167,256 Rls. 4,668,962 $
178 1389 آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 146,018 47,862,717,500 Rls. 4,636,992 $
179 1389 آلمان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,400,750 46,893,561,597 Rls. 4,510,816 $
180 1389 آلمان 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 129,183 46,134,568,199 Rls. 4,654,409 $
181 1389 آلمان 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 1,002 45,929,806,849 Rls. 4,402,208 $
182 1389 آلمان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 872,206 45,767,855,609 Rls. 4,419,184 $
183 1389 آلمان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 1,185,942 45,598,350,598 Rls. 4,428,643 $
184 1389 آلمان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 346,385 44,740,222,432 Rls. 4,325,542 $
185 1389 آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 101,689 44,626,794,107 Rls. 4,432,919 $
186 1389 آلمان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 53,842 44,562,081,158 Rls. 4,396,608 $
187 1389 آلمان 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 5,999,803 44,425,511,999 Rls. 4,279,349 $
188 1389 آلمان 85301000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و برا ي را ه آهن يا ترا موا ي 13,024 44,070,415,444 Rls. 4,823,446 $
189 1389 آلمان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 251,465 43,408,965,821 Rls. 4,188,239 $
190 1389 آلمان 09011190 قهوه بوندا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09011110 و 0901120 2,760,515 43,236,875,772 Rls. 4,201,017 $
191 1389 آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 148,054 43,211,559,763 Rls. 4,151,541 $
192 1389 آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 703,325 42,891,132,426 Rls. 4,145,322 $
193 1389 آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 133,082 42,407,812,477 Rls. 4,084,577 $
194 1389 آلمان 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 296,804 42,052,450,615 Rls. 4,046,819 $
195 1389 آلمان 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 838,808 41,992,033,692 Rls. 4,113,791 $
196 1389 آلمان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 66,988 41,960,484,425 Rls. 4,032,675 $
197 1389 آلمان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 86,989 41,827,495,397 Rls. 4,080,022 $
198 1389 آلمان 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 4,786,233 41,797,668,985 Rls. 4,032,240 $
199 1389 آلمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 82,546 41,768,435,322 Rls. 4,038,954 $
200 1389 آلمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 150,550 41,704,234,241 Rls. 4,110,902 $
مجموع کل
35,017,233,978,405 ريال
مجموع کل
3,396,757,871 دلار