آمار کل " واردات از" کشور "آندورا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 آندورا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 21,500 3,387,693,000 Rls. 343,370 $
2 1389 آندورا 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1,250 2,128,018,417 Rls. 205,348 $
3 1389 آندورا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 17,000 1,958,000,000 Rls. 189,968 $
4 1389 آندورا 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 7,560 1,299,223,148 Rls. 125,492 $
5 1389 آندورا 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 49,032 1,090,057,420 Rls. 108,875 $
6 1389 آندورا 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 12,057 793,595,407 Rls. 75,797 $
7 1389 آندورا 29153100 ا ستات ا تيل 74,000 683,591,684 Rls. 68,114 $
8 1389 آندورا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 16,800 550,723,856 Rls. 53,292 $
9 1389 آندورا 08082010 گلابي تازه 70,300 493,341,055 Rls. 47,337 $
10 1389 آندورا 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 31,750 481,148,631 Rls. 46,809 $
11 1389 آندورا 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 5,580 275,287,011 Rls. 26,981 $
12 1389 آندورا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 1,368 243,500,650 Rls. 22,974 $
13 1389 آندورا 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 15,688 237,045,078 Rls. 22,843 $
14 1389 آندورا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 8,380 185,616,933 Rls. 17,951 $
15 1389 آندورا 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 8,212 135,000,000 Rls. 12,990 $
16 1389 آندورا 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 9,600 131,121,650 Rls. 12,524 $
17 1389 آندورا 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 7,900 102,136,648 Rls. 9,936 $
18 1389 آندورا 84821000 بلبرينگ. 2,500 90,390,985 Rls. 8,794 $
19 1389 آندورا 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 2,900 48,914,436 Rls. 4,759 $
20 1389 آندورا 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 1,000 39,543,842 Rls. 3,811 $
21 1389 آندورا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 1,600 37,530,337 Rls. 3,651 $
22 1389 آندورا 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 2,200 37,210,095 Rls. 3,620 $
23 1389 آندورا 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 1,700 26,683,419 Rls. 2,596 $
24 1389 آندورا 28365000 کربنات کلسيم 2,000 19,827,599 Rls. 1,943 $
25 1389 آندورا 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 680 19,359,166 Rls. 1,883 $
26 1389 آندورا 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 1,100 19,307,514 Rls. 1,878 $
27 1389 آندورا 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 920 15,061,721 Rls. 1,465 $
28 1389 آندورا 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 420 8,770,508 Rls. 853 $
29 1389 آندورا 64035900 کفش باتخت ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 200 4,462,732 Rls. 434 $
30 1389 آندورا 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 450 3,510,000 Rls. 356 $
مجموع کل
14,545,672,942 ريال
مجموع کل
1,426,645 دلار
[1]