آمار کل " واردات از" کشور "اتيوپي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 اتيوپي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,074,500 4,827,573,115 Rls. 468,124 $
2 1389 اتيوپي 07133200 لويبا قرمز كوچك (adzuki)يا(vinga anguiaris) غلاف کنده ، خشک کرده 109,950 948,179,553 Rls. 94,659 $
3 1389 اتيوپي 07133900 لوبياي غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 57,435 232,913,913 Rls. 22,411 $
4 1389 اتيوپي 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 44,000 176,693,216 Rls. 17,001 $
5 1389 اتيوپي 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف کنده ,خشک کرده 39,280 160,638,621 Rls. 15,456 $
مجموع کل
6,345,998,418 ريال
مجموع کل
617,652 دلار
[1]