آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 اروگوئه 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 3,202 31,408,769,798 Rls. 3,047,235 $
2 1389 اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 432,342 23,071,846,635 Rls. 2,232,043 $
3 1389 اروگوئه 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 485,852 19,160,000,000 Rls. 1,842,601 $
4 1389 اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 283,735 14,550,061,233 Rls. 1,403,380 $
5 1389 اروگوئه 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 24,165 1,094,870,266 Rls. 105,266 $
6 1389 اروگوئه 15050010 لانولين موردمصرف درصنعت صابون سازي 5,000 385,077,600 Rls. 37,023 $
مجموع کل
89,670,625,532 ريال
مجموع کل
8,667,548 دلار
[1]