آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 استراليا 02044100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) يخ زده 2,414,274 150,983,485,377 Rls. 14,651,848 $
2 1389 استراليا 02043000 لاشه و شقه بره , يخ زده 1,772,718 113,213,741,343 Rls. 10,892,889 $
3 1389 استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 949,094 94,110,596,239 Rls. 9,104,102 $
4 1389 استراليا 26020000 سنگ منگنز و کنسانتره هاي آن 39,752,000 93,540,000,000 Rls. 9,000,289 $
5 1389 استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 532,749 53,129,603,457 Rls. 5,126,340 $
6 1389 استراليا 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 1,244,150 48,436,252,273 Rls. 4,704,442 $
7 1389 استراليا 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 955,375 41,190,900,470 Rls. 3,980,548 $
8 1389 استراليا 79011100 روي, غيرممزوج, باخلوص 99/99%يابيشتر،به صورت كارنشده 1,503,640 35,961,940,947 Rls. 3,463,286 $
9 1389 استراليا 71103900 روديوم به ا شکال نيمه ساخته. 3,000 30,680,336,030 Rls. 2,949,182 $
10 1389 استراليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 264,163 25,028,052,834 Rls. 2,428,789 $
11 1389 استراليا 79012000 آلياژهاي روي به صورت كارنشده 1,672,863 20,359,781,295 Rls. 1,970,091 $
12 1389 استراليا 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 351 18,088,268,013 Rls. 1,721,221 $
13 1389 استراليا 70191910 الياف شيشه به صورت رشته اي (تار) 13,889 16,709,242,695 Rls. 1,614,730 $
14 1389 استراليا 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 103,060 15,458,133,636 Rls. 1,473,749 $
15 1389 استراليا 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 65,950 13,564,592,769 Rls. 1,296,063 $
16 1389 استراليا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 57,700 13,531,074,228 Rls. 1,321,281 $
17 1389 استراليا 02042200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند,باا ستخوا ن , تازه يا سرد کرده 229,893 13,330,428,463 Rls. 1,296,940 $
18 1389 استراليا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 3,760 11,403,314,702 Rls. 1,082,517 $
19 1389 استراليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 565 10,725,118,588 Rls. 1,033,245 $
20 1389 استراليا 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 16,352 9,752,481,337 Rls. 943,810 $
21 1389 استراليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 36,380 7,586,785,093 Rls. 728,511 $
22 1389 استراليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 29,450 6,316,300,338 Rls. 629,364 $
23 1389 استراليا 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 161,769 4,971,585,147 Rls. 482,082 $
24 1389 استراليا 51040000 ا لياف کهنه و پس مانده پشم يا موي نرم (کرک ) يا زبر حيوا ن. 47,671 4,965,382,689 Rls. 476,890 $
25 1389 استراليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 710 4,870,900,728 Rls. 472,365 $
26 1389 استراليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 42,500 4,847,046,295 Rls. 486,826 $
27 1389 استراليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 42,000 4,776,842,136 Rls. 462,093 $
28 1389 استراليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 22,910 4,630,846,000 Rls. 446,863 $
29 1389 استراليا 29221390 ا ملاح تري ا تانول آمين 57,196 4,617,475,439 Rls. 443,306 $
30 1389 استراليا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 2,302 4,049,955,425 Rls. 392,153 $
31 1389 استراليا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 477,490 3,562,000,000 Rls. 343,789 $
32 1389 استراليا 35011000 کازئين 19,140 3,352,030,000 Rls. 327,129 $
33 1389 استراليا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 300 3,195,593,649 Rls. 313,712 $
34 1389 استراليا 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 21,155 2,855,071,890 Rls. 274,385 $
35 1389 استراليا 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 26,655 2,753,060,349 Rls. 267,106 $
36 1389 استراليا 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 54,340 2,439,604,337 Rls. 235,626 $
37 1389 استراليا 04070013 تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتي 3,446 2,271,345,890 Rls. 219,368 $
38 1389 استراليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 31,990 2,050,757,117 Rls. 197,451 $
39 1389 استراليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 27,336 1,839,913,928 Rls. 177,484 $
40 1389 استراليا 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 60,000 1,787,656,000 Rls. 171,068 $
41 1389 استراليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 80 1,641,631,902 Rls. 162,731 $
42 1389 استراليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,093 1,621,624,429 Rls. 154,883 $
43 1389 استراليا 28444000 عناصر وايزوتوپها وترکيبات راديواکتيو غير از آنهايي که مشمول شماره هاي فرعي 284410 ، 284420 يا 284430 مي شوند؛ آلياژها ، ديسپرسيون ها (همچنين سرمت ها ) محصولات سراميکي ومخلوطهاي داراي اين عناصر ، ايزوتوپ ها يا ترکيبات آنها؛ فضولات راديو اکتيو 945 1,598,853,704 Rls. 153,945 $
44 1389 استراليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 16,500 1,570,902,459 Rls. 152,131 $
45 1389 استراليا 51051000 پشم حلاجي شده. 12,366 1,461,670,792 Rls. 141,211 $
46 1389 استراليا 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 300 1,438,942,086 Rls. 138,988 $
47 1389 استراليا 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکودرجاي ديگر 12,170 1,415,835,323 Rls. 138,767 $
48 1389 استراليا 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 12,180 1,401,013,819 Rls. 135,377 $
49 1389 استراليا 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 82,934 1,234,875,002 Rls. 118,709 $
50 1389 استراليا 85023100 مجموعه مولدهائي که بانيروي باد کار ميکنند 9,104 1,186,793,938 Rls. 114,082 $
51 1389 استراليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,362 1,085,850,300 Rls. 103,929 $
52 1389 استراليا 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 5,490 1,069,412,760 Rls. 104,860 $
53 1389 استراليا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 1,708 1,027,945,064 Rls. 98,788 $
54 1389 استراليا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,115 1,014,160,676 Rls. 98,138 $
55 1389 استراليا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 21,166 982,613,224 Rls. 94,766 $
56 1389 استراليا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 180 969,807,588 Rls. 94,814 $
57 1389 استراليا 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 35,000 856,127,794 Rls. 82,429 $
58 1389 استراليا 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوکوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 400 829,278,513 Rls. 78,241 $
59 1389 استراليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 799,450,937 Rls. 76,937 $
60 1389 استراليا 02013090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن تازه يا سردکرده ا ز نوع گاو 11,752 774,693,452 Rls. 74,966 $
61 1389 استراليا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 27,000 709,409,761 Rls. 68,523 $
62 1389 استراليا 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرازمركبات ونعناع 2,360 698,272,264 Rls. 68,998 $
63 1389 استراليا 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 5,000 690,636,408 Rls. 66,490 $
64 1389 استراليا 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 10,500 632,953,312 Rls. 62,743 $
65 1389 استراليا 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 12,890 626,758,200 Rls. 60,463 $
66 1389 استراليا 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 200 625,552,226 Rls. 60,551 $
67 1389 استراليا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 1,260 614,182,697 Rls. 59,057 $
68 1389 استراليا 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 11,643 605,588,043 Rls. 58,755 $
69 1389 استراليا 95089010 --- جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 2,920 594,415,834 Rls. 57,282 $
70 1389 استراليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 304 579,883,905 Rls. 55,467 $
71 1389 استراليا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 196 564,898,572 Rls. 56,287 $
72 1389 استراليا 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 45,084 560,715,684 Rls. 53,951 $
73 1389 استراليا 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 10,200 540,259,739 Rls. 51,849 $
74 1389 استراليا 32074020 شيشه بصورت ورقه ورقهglassflakefباطول ا ز0/1 ميليمترلغايت 3/5ميليمتروضخامت 10 ميكرون وكمتر از ان. 7,000 526,133,061 Rls. 52,213 $
75 1389 استراليا 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 980 523,597,399 Rls. 50,289 $
76 1389 استراليا 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 79 496,668,912 Rls. 47,882 $
77 1389 استراليا 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 13,000 474,442,648 Rls. 47,558 $
78 1389 استراليا 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 22,000 471,899,153 Rls. 45,826 $
79 1389 استراليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1,892 434,387,596 Rls. 41,680 $
80 1389 استراليا 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 2,882 419,351,607 Rls. 40,686 $
81 1389 استراليا 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي کارشده يابه صورت قطعات منظم 320,000 414,643,040 Rls. 40,319 $
82 1389 استراليا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 8 409,175,471 Rls. 39,607 $
83 1389 استراليا 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 5,026 407,379,089 Rls. 39,265 $
84 1389 استراليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,580 407,200,000 Rls. 39,611 $
85 1389 استراليا 85181000 ميکروفون و پايه آن 435 397,745,277 Rls. 38,566 $
86 1389 استراليا 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 36,000 395,762,970 Rls. 38,190 $
87 1389 استراليا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 552 386,693,016 Rls. 37,212 $
88 1389 استراليا 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 90 354,930,065 Rls. 34,283 $
89 1389 استراليا 04070014 تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتي 580 354,396,405 Rls. 33,437 $
90 1389 استراليا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 270 354,162,651 Rls. 34,212 $
91 1389 استراليا 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 900 353,284,224 Rls. 34,124 $
92 1389 استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 3,770 344,581,269 Rls. 33,317 $
93 1389 استراليا 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 5,200 331,838,568 Rls. 32,894 $
94 1389 استراليا 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 23,550 325,095,894 Rls. 31,377 $
95 1389 استراليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 3,160 320,797,012 Rls. 30,965 $
96 1389 استراليا 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 640 316,558,980 Rls. 30,713 $
97 1389 استراليا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 30 305,939,102 Rls. 29,420 $
98 1389 استراليا 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 85 303,455,473 Rls. 29,100 $
99 1389 استراليا 85176910 مودم بي سيم 216 300,706,580 Rls. 29,254 $
100 1389 استراليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 71,894 290,128,433 Rls. 27,953 $
101 1389 استراليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 580 287,705,034 Rls. 28,157 $
102 1389 استراليا 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 104 257,803,859 Rls. 24,637 $
103 1389 استراليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 80 257,136,244 Rls. 24,901 $
104 1389 استراليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,467 251,288,929 Rls. 24,272 $
105 1389 استراليا 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 208 238,030,863 Rls. 23,149 $
106 1389 استراليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 509 234,611,054 Rls. 22,697 $
107 1389 استراليا 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,717 232,925,405 Rls. 22,825 $
108 1389 استراليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 186 221,769,472 Rls. 21,912 $
109 1389 استراليا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,610 221,030,794 Rls. 21,327 $
110 1389 استراليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 108 217,341,312 Rls. 21,032 $
111 1389 استراليا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 16 211,286,939 Rls. 21,053 $
112 1389 استراليا 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 53 201,506,424 Rls. 19,383 $
113 1389 استراليا 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 450 199,143,400 Rls. 19,962 $
114 1389 استراليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 153 193,767,970 Rls. 18,675 $
115 1389 استراليا 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 1,468 193,714,159 Rls. 18,846 $
116 1389 استراليا 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 14,400 186,453,630 Rls. 18,090 $
117 1389 استراليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 75 178,379,485 Rls. 17,157 $
118 1389 استراليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 46 176,876,421 Rls. 17,402 $
119 1389 استراليا 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 450 170,686,477 Rls. 17,110 $
120 1389 استراليا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 27 166,133,193 Rls. 15,994 $
121 1389 استراليا 85340000 مدا رهاي چاپي 12 153,511,659 Rls. 15,296 $
122 1389 استراليا 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 450 150,391,164 Rls. 14,346 $
123 1389 استراليا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 160 148,960,122 Rls. 14,373 $
124 1389 استراليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 316 139,354,874 Rls. 13,380 $
125 1389 استراليا 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 242 136,842,570 Rls. 13,221 $
126 1389 استراليا 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 29 136,654,582 Rls. 13,125 $
127 1389 استراليا 84562000 ماشين که بافرآيندا ولترا سونيک (ماوراء صوت )عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 50 133,673,865 Rls. 12,857 $
128 1389 استراليا 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 19 130,570,563 Rls. 12,623 $
129 1389 استراليا 73181310 قلاب پيچي وپيچ سرحلقه اي از جنس استنلس استيل، حديد شده 980 123,496,782 Rls. 11,713 $
130 1389 استراليا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 230 122,432,316 Rls. 11,888 $
131 1389 استراليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 128 121,389,931 Rls. 11,671 $
132 1389 استراليا 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 678 109,800,000 Rls. 10,557 $
133 1389 استراليا 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 4,500 107,302,867 Rls. 10,354 $
134 1389 استراليا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 22 105,160,763 Rls. 10,150 $
135 1389 استراليا 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 3 100,535,959 Rls. 9,864 $
136 1389 استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 130 98,586,660 Rls. 9,773 $
137 1389 استراليا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 304 96,071,150 Rls. 9,304 $
138 1389 استراليا 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 22 93,208,533 Rls. 9,310 $
139 1389 استراليا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 102 92,526,790 Rls. 8,759 $
140 1389 استراليا 40103200 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه غيرشياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا کثر0 65 82,963,740 Rls. 8,267 $
141 1389 استراليا 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 25 80,306,348 Rls. 7,721 $
142 1389 استراليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 4 73,061,453 Rls. 6,992 $
143 1389 استراليا 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 328 71,500,000 Rls. 6,908 $
144 1389 استراليا 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 248 71,152,611 Rls. 6,849 $
145 1389 استراليا 70010090 سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيکي 1,300 70,625,024 Rls. 6,940 $
146 1389 استراليا 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 1,085 68,192,642 Rls. 6,498 $
147 1389 استراليا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 20 62,586,963 Rls. 6,028 $
148 1389 استراليا 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 377 61,497,712 Rls. 6,096 $
149 1389 استراليا 64069990 سايرا جزا کفش. کف هاي دا خليقابل تعويض همانندگتروساق پوش وا شياهمانندغيرمذکور 750 60,969,724 Rls. 5,850 $
150 1389 استراليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 70 59,673,645 Rls. 5,758 $
151 1389 استراليا 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 100 59,019,379 Rls. 5,726 $
152 1389 استراليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 150 57,364,992 Rls. 5,482 $
153 1389 استراليا 90051000 دوربين دوچشمي 74 55,978,299 Rls. 5,578 $
154 1389 استراليا 70194000 پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه. 387 55,432,670 Rls. 5,288 $
155 1389 استراليا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 200 54,718,280 Rls. 5,452 $
156 1389 استراليا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 208 53,137,739 Rls. 5,178 $
157 1389 استراليا 32062000 پيگمانهاي و فرآورده هاي براساس تركيبات كروم 900 51,887,731 Rls. 5,048 $
158 1389 استراليا 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 154 50,593,576 Rls. 4,901 $
159 1389 استراليا 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 18 50,170,896 Rls. 4,734 $
160 1389 استراليا 37040000 صفحه, فيلم, کاغذ,مقوا وموا دنسجي,عکاسي و عکسبردا ري شده ولي ظاهرنشده 2,656 48,703,707 Rls. 4,680 $
161 1389 استراليا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 703 45,718,720 Rls. 4,583 $
162 1389 استراليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 18 45,655,851 Rls. 4,404 $
163 1389 استراليا 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 593 42,572,570 Rls. 4,085 $
164 1389 استراليا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 3,660 41,341,765 Rls. 3,989 $
165 1389 استراليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 103 38,605,838 Rls. 3,847 $
166 1389 استراليا 85044020 شارژر باطري 54 35,768,246 Rls. 3,462 $
167 1389 استراليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 220 35,446,250 Rls. 3,393 $
168 1389 استراليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 250 34,625,034 Rls. 3,337 $
169 1389 استراليا 39232910 کيسه خون ازساير موا دپلاستيکي 290 34,276,719 Rls. 3,387 $
170 1389 استراليا 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 8 33,362,134 Rls. 3,208 $
171 1389 استراليا 90261010 فلومتر 5 30,668,196 Rls. 2,943 $
172 1389 استراليا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 15 30,526,948 Rls. 2,954 $
173 1389 استراليا 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 141 27,767,122 Rls. 2,679 $
174 1389 استراليا 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 228 27,359,798 Rls. 2,654 $
175 1389 استراليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 650 25,777,827 Rls. 2,432 $
176 1389 استراليا 30065000 کيف و جعبه هاي محتوي دا رو برا ي کمک هاي فوري ا وليه 264 25,760,000 Rls. 2,500 $
177 1389 استراليا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 124 25,058,200 Rls. 2,438 $
178 1389 استراليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 287 23,234,470 Rls. 2,243 $
179 1389 استراليا 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 18 22,432,840 Rls. 2,160 $
180 1389 استراليا 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 188 20,510,700 Rls. 1,992 $
181 1389 استراليا 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 9 19,445,456 Rls. 1,870 $
182 1389 استراليا 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 1 18,747,628 Rls. 1,803 $
183 1389 استراليا 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 52 18,006,786 Rls. 1,734 $
184 1389 استراليا 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 54 15,682,306 Rls. 1,511 $
185 1389 استراليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 472 15,388,396 Rls. 1,528 $
186 1389 استراليا 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 141 13,864,594 Rls. 1,340 $
187 1389 استراليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 18 12,037,350 Rls. 1,166 $
188 1389 استراليا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 4 10,425,320 Rls. 998 $
189 1389 استراليا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 20 9,986,359 Rls. 942 $
190 1389 استراليا 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 4,800 9,944,194 Rls. 965 $
191 1389 استراليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 7 9,373,814 Rls. 902 $
192 1389 استراليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 26 9,150,258 Rls. 883 $
193 1389 استراليا 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 180 8,816,013 Rls. 878 $
194 1389 استراليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 2 8,808,570 Rls. 853 $
195 1389 استراليا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 20 8,607,825 Rls. 828 $
196 1389 استراليا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 12 8,354,364 Rls. 804 $
197 1389 استراليا 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيک غيرا زپلي پروپيلن 111 7,808,942 Rls. 758 $
198 1389 استراليا 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 25 4,522,463 Rls. 437 $
199 1389 استراليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 34 4,413,317 Rls. 428 $
200 1389 استراليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 164 3,459,712 Rls. 343 $
مجموع کل
958,144,373,688 ريال
مجموع کل
92,562,773 دلار