آمار کل " واردات از" کشور "بوليوي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 بوليوي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 124,025 30,470,764,127 Rls. 2,929,036 $
2 1389 بوليوي 28100010 ا سيد بريک 100,000 696,300,000 Rls. 69,547 $
3 1389 بوليوي 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 120,000 515,448,400 Rls. 50,146 $
4 1389 بوليوي 25289000 بورا ت ها طبيعي (باستثناي سديم ) و کنسانتره هاي آنها,ا سيد بوريک طبيعي 18,000 66,797,000 Rls. 6,696 $
مجموع کل
31,749,309,527 ريال
مجموع کل
3,055,424 دلار
[1]