آمار کل " واردات از" کشور "تايوان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 تايوان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 8,539,772 234,949,522,448 Rls. 22,766,863 $
2 1389 تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 3,193,966 140,033,931,428 Rls. 13,571,393 $
3 1389 تايوان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 10,008,256 139,695,167,047 Rls. 13,458,644 $
4 1389 تايوان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 8,158,000 122,338,365,472 Rls. 11,858,596 $
5 1389 تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 3,998,073 112,173,813,892 Rls. 10,867,209 $
6 1389 تايوان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 3,100,399 101,868,720,021 Rls. 9,852,248 $
7 1389 تايوان 29261000 ا کريلو نيتريل 3,973,513 101,542,146,830 Rls. 9,805,797 $
8 1389 تايوان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 7,181,000 98,771,429,819 Rls. 9,514,123 $
9 1389 تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 8,319,859 96,859,429,994 Rls. 9,370,324 $
10 1389 تايوان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 5,440,000 81,954,627,041 Rls. 7,902,049 $
11 1389 تايوان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,464,847 77,716,656,793 Rls. 7,482,560 $
12 1389 تايوان 48184010 پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد 2,375,236 74,412,936,391 Rls. 7,182,304 $
13 1389 تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 3,117,264 73,776,756,912 Rls. 7,185,218 $
14 1389 تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,794,628 73,091,309,718 Rls. 7,076,901 $
15 1389 تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,354,450 71,381,670,604 Rls. 6,893,420 $
16 1389 تايوان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 2,605,401 69,412,037,332 Rls. 6,736,029 $
17 1389 تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 378,452 56,773,457,037 Rls. 5,485,572 $
18 1389 تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 5,206,000 52,227,564,494 Rls. 5,044,451 $
19 1389 تايوان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 1,706,961 45,188,858,022 Rls. 4,374,751 $
20 1389 تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 1,978,612 40,854,747,156 Rls. 3,945,407 $
21 1389 تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 1,728,022 40,667,874,936 Rls. 3,936,745 $
22 1389 تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 3,062,999 40,618,540,017 Rls. 3,923,848 $
23 1389 تايوان 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 138,886 40,328,483,302 Rls. 3,889,517 $
24 1389 تايوان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 2,403,000 38,173,557,857 Rls. 3,679,804 $
25 1389 تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,323,501 37,540,777,561 Rls. 3,628,494 $
26 1389 تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 1,317,160 37,410,725,690 Rls. 3,629,222 $
27 1389 تايوان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 2,449,325 37,020,484,313 Rls. 3,585,282 $
28 1389 تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,682,708 36,805,755,739 Rls. 3,560,676 $
29 1389 تايوان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 251,857 35,240,028,723 Rls. 3,407,242 $
30 1389 تايوان 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 1,054,565 33,866,117,676 Rls. 3,272,886 $
31 1389 تايوان 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 1,459,609 33,358,124,329 Rls. 3,229,854 $
32 1389 تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,117,590 32,829,414,130 Rls. 3,175,902 $
33 1389 تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 51,790 32,726,462,770 Rls. 3,163,384 $
34 1389 تايوان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 309,009 29,818,398,255 Rls. 2,868,270 $
35 1389 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1,267,744 29,781,004,010 Rls. 2,883,309 $
36 1389 تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 52,737 28,321,230,931 Rls. 2,729,725 $
37 1389 تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,703,550 27,770,535,626 Rls. 2,699,208 $
38 1389 تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,804,481 25,234,785,524 Rls. 2,443,007 $
39 1389 تايوان 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 13,388 24,214,619,805 Rls. 2,344,763 $
40 1389 تايوان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 908,470 23,587,614,353 Rls. 2,316,229 $
41 1389 تايوان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,465,000 23,517,501,405 Rls. 2,267,346 $
42 1389 تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 370,584 22,722,388,092 Rls. 2,195,995 $
43 1389 تايوان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,600,000 22,305,048,000 Rls. 2,227,831 $
44 1389 تايوان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 224,972 21,632,988,740 Rls. 2,099,606 $
45 1389 تايوان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,390,838 21,471,912,792 Rls. 2,068,003 $
46 1389 تايوان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 213,068 21,348,915,693 Rls. 2,075,221 $
47 1389 تايوان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 2,047,240 21,329,486,135 Rls. 2,069,844 $
48 1389 تايوان 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 447,801 20,123,736,611 Rls. 1,926,744 $
49 1389 تايوان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 2,038,744 19,754,812,459 Rls. 1,913,047 $
50 1389 تايوان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 957,315 19,204,898,083 Rls. 1,848,456 $
51 1389 تايوان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 1,118,879 19,152,036,407 Rls. 1,849,906 $
52 1389 تايوان 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها که درجاي ديگر مذکور نباشد. 35,000 18,838,943,588 Rls. 1,830,671 $
53 1389 تايوان 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 176,460 18,696,735,980 Rls. 1,819,353 $
54 1389 تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 905,507 18,439,721,616 Rls. 1,774,259 $
55 1389 تايوان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 346,609 18,221,826,296 Rls. 1,771,624 $
56 1389 تايوان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 117,636 18,103,977,785 Rls. 1,748,252 $
57 1389 تايوان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 814,966 18,003,904,016 Rls. 1,751,046 $
58 1389 تايوان 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 448,390 17,196,188,960 Rls. 1,688,181 $
59 1389 تايوان 54021910 --- نخ پلي اميد6 يادسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت73/5 الي 90/4 450,682 17,189,700,955 Rls. 1,644,460 $
60 1389 تايوان 29071310 نونيل فنل 1,175,070 17,119,710,872 Rls. 1,666,746 $
61 1389 تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 181,665 16,988,513,468 Rls. 1,647,567 $
62 1389 تايوان 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 1,523,777 16,961,264,648 Rls. 1,639,990 $
63 1389 تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 503,396 16,868,989,510 Rls. 1,633,381 $
64 1389 تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,440,625 16,770,864,903 Rls. 1,621,612 $
65 1389 تايوان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 246,391 16,276,921,253 Rls. 1,583,426 $
66 1389 تايوان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 128,120 15,237,820,753 Rls. 1,470,583 $
67 1389 تايوان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 71,179 14,855,469,366 Rls. 1,435,934 $
68 1389 تايوان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 1,232,311 14,760,024,430 Rls. 1,432,934 $
69 1389 تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 454,322 14,723,356,456 Rls. 1,431,243 $
70 1389 تايوان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 92,143 14,611,211,619 Rls. 1,406,748 $
71 1389 تايوان 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 478,496 14,599,055,995 Rls. 1,427,679 $
72 1389 تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 546,965 14,583,383,239 Rls. 1,411,774 $
73 1389 تايوان 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 1,284,521 14,466,884,995 Rls. 1,408,315 $
74 1389 تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 56,997 13,711,288,219 Rls. 1,321,025 $
75 1389 تايوان 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 697,867 13,583,020,965 Rls. 1,308,914 $
76 1389 تايوان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 908,000 13,394,716,043 Rls. 1,285,558 $
77 1389 تايوان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 1,386,000 13,290,428,353 Rls. 1,277,854 $
78 1389 تايوان 69039010 سايرقطعات چيدمان ووا گن هايکوره هاا زجنس ريکريستالايزسيليکون کاربايدونيترا ت باند 105,886 13,030,208,012 Rls. 1,265,721 $
79 1389 تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 705,171 12,796,489,075 Rls. 1,238,123 $
80 1389 تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 112,133 12,633,726,632 Rls. 1,220,149 $
81 1389 تايوان 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 262,202 12,564,057,110 Rls. 1,221,644 $
82 1389 تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 776,313 12,262,965,190 Rls. 1,181,009 $
83 1389 تايوان 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,013,474 12,183,544,958 Rls. 1,171,299 $
84 1389 تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 81,957 12,115,422,770 Rls. 1,171,220 $
85 1389 تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 593,884 11,877,379,176 Rls. 1,148,471 $
86 1389 تايوان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 97,770 11,876,661,921 Rls. 1,147,116 $
87 1389 تايوان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 140,460 11,636,958,504 Rls. 1,155,680 $
88 1389 تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 27,768 11,465,481,052 Rls. 1,107,884 $
89 1389 تايوان 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 377,106 11,362,272,875 Rls. 1,095,978 $
90 1389 تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 279,691 11,315,187,371 Rls. 1,095,308 $
91 1389 تايوان 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 178,717 11,211,424,850 Rls. 1,087,362 $
92 1389 تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 557,100 11,210,231,990 Rls. 1,089,589 $
93 1389 تايوان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 177,178 11,179,173,928 Rls. 1,080,026 $
94 1389 تايوان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 359,040 11,073,375,891 Rls. 1,067,977 $
95 1389 تايوان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 617,270 11,059,102,639 Rls. 1,063,004 $
96 1389 تايوان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 240,276 11,034,969,263 Rls. 1,063,178 $
97 1389 تايوان 38123010 آنتي ا کسيدا نها 393,100 10,755,431,474 Rls. 1,043,933 $
98 1389 تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 5,567 10,612,697,938 Rls. 1,024,526 $
99 1389 تايوان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 149,950 10,477,513,039 Rls. 1,015,170 $
100 1389 تايوان 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 894,520 10,150,666,887 Rls. 979,323 $
101 1389 تايوان 38123030 پايدا رکننده هايUV 947,280 10,141,560,848 Rls. 976,000 $
102 1389 تايوان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 647,587 10,065,578,882 Rls. 972,556 $
103 1389 تايوان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 193,643 10,055,848,957 Rls. 967,942 $
104 1389 تايوان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 243,702 10,032,479,135 Rls. 967,887 $
105 1389 تايوان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 110,790 9,871,146,402 Rls. 948,507 $
106 1389 تايوان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 725,674 9,862,700,870 Rls. 960,078 $
107 1389 تايوان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 70,154 9,805,344,327 Rls. 944,711 $
108 1389 تايوان 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 150,658 9,764,349,429 Rls. 944,373 $
109 1389 تايوان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 216,898 9,715,998,261 Rls. 939,898 $
110 1389 تايوان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,319,000 9,564,344,608 Rls. 921,687 $
111 1389 تايوان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي 899,950 9,550,092,167 Rls. 920,783 $
112 1389 تايوان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 123,655 9,490,835,872 Rls. 914,380 $
113 1389 تايوان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 270,100 9,444,379,000 Rls. 911,929 $
114 1389 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 534,178 9,317,180,781 Rls. 902,877 $
115 1389 تايوان 39219030 ورق ا کريليک گلدا رلامينه باپارچه 347,817 9,302,105,039 Rls. 903,675 $
116 1389 تايوان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 68,587 9,177,076,030 Rls. 887,252 $
117 1389 تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 108,273 9,001,713,547 Rls. 875,023 $
118 1389 تايوان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 441,000 8,860,626,470 Rls. 853,727 $
119 1389 تايوان 84522100 چرخهاي دوزندگي اتوماتيک غير خانگي 72,089 8,762,676,802 Rls. 843,314 $
120 1389 تايوان 85044030 منبع تغذيه را يانه 400,147 8,701,734,589 Rls. 841,542 $
121 1389 تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 200 8,682,019,207 Rls. 845,040 $
122 1389 تايوان 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 196,787 8,524,803,534 Rls. 824,434 $
123 1389 تايوان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 27,708 8,375,415,562 Rls. 818,329 $
124 1389 تايوان 54023900 نخ تکستوره، که درجاي ديگرگفته نشده،آماده نشده براي خرده فروشي (غير از نخ دوخت ) كمتر از 67 دسي تكس 301,123 8,367,051,231 Rls. 816,848 $
125 1389 تايوان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 14,215 8,332,657,354 Rls. 798,785 $
126 1389 تايوان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 48,263 8,176,510,703 Rls. 789,694 $
127 1389 تايوان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 35,562 8,018,071,251 Rls. 801,356 $
128 1389 تايوان 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي همچنين تك رشته كمتر از 67 دسي تكس 506,214 7,995,243,111 Rls. 768,821 $
129 1389 تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 574,574 7,930,892,294 Rls. 765,869 $
130 1389 تايوان 32041600 موادرنگي راكتيف وفرآورده هابراساس اين مواد 157,175 7,871,201,812 Rls. 759,041 $
131 1389 تايوان 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 18,179 7,814,905,915 Rls. 759,656 $
132 1389 تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 46,419 7,771,332,500 Rls. 748,117 $
133 1389 تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 84,126 7,690,357,382 Rls. 744,959 $
134 1389 تايوان 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 505,525 7,620,139,039 Rls. 728,838 $
135 1389 تايوان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 106,582 7,619,072,881 Rls. 746,117 $
136 1389 تايوان 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 496,155 7,394,092,490 Rls. 707,569 $
137 1389 تايوان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 128,652 7,383,644,331 Rls. 714,982 $
138 1389 تايوان 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 209,445 7,363,972,833 Rls. 713,013 $
139 1389 تايوان 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 245,930 7,196,925,652 Rls. 694,864 $
140 1389 تايوان 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 255,765 7,037,195,997 Rls. 678,905 $
141 1389 تايوان 29321100 تترا هيدروفورا ن 331,200 6,937,495,606 Rls. 670,565 $
142 1389 تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 186,004 6,926,750,999 Rls. 669,137 $
143 1389 تايوان 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 346,305 6,922,216,794 Rls. 673,470 $
144 1389 تايوان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 197,265 6,914,120,967 Rls. 667,399 $
145 1389 تايوان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 207,975 6,783,031,114 Rls. 654,537 $
146 1389 تايوان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 172,618 6,742,511,764 Rls. 651,552 $
147 1389 تايوان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 145,100 6,731,934,253 Rls. 648,820 $
148 1389 تايوان 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 457,320 6,681,766,448 Rls. 645,999 $
149 1389 تايوان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 496,140 6,657,744,338 Rls. 646,315 $
150 1389 تايوان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 107,038 6,629,758,306 Rls. 641,990 $
151 1389 تايوان 85044060 ا نوا ع UPS 122,764 6,539,555,906 Rls. 633,435 $
152 1389 تايوان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 24,924 6,459,570,664 Rls. 625,564 $
153 1389 تايوان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 32,021 6,433,488,390 Rls. 621,404 $
154 1389 تايوان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 32,974 6,315,833,906 Rls. 617,590 $
155 1389 تايوان 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 60,245 6,234,320,993 Rls. 594,028 $
156 1389 تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 66,335 6,227,214,896 Rls. 601,528 $
157 1389 تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 40,420 6,162,191,281 Rls. 597,947 $
158 1389 تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 28,778 6,159,609,161 Rls. 596,481 $
159 1389 تايوان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 111,089 6,058,667,581 Rls. 586,643 $
160 1389 تايوان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 210,663 5,952,709,746 Rls. 574,101 $
161 1389 تايوان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 236,816 5,946,020,156 Rls. 581,083 $
162 1389 تايوان 59021050 شيفر(Chiefer) 82,448 5,816,580,583 Rls. 561,696 $
163 1389 تايوان 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 173,025 5,798,776,158 Rls. 557,173 $
164 1389 تايوان 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 117,230 5,758,031,980 Rls. 557,311 $
165 1389 تايوان 84821000 بلبرينگ. 41,514 5,685,087,436 Rls. 552,313 $
166 1389 تايوان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 126,882 5,682,696,057 Rls. 550,501 $
167 1389 تايوان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 116,764 5,654,958,850 Rls. 545,230 $
168 1389 تايوان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 515,400 5,612,500,115 Rls. 541,079 $
169 1389 تايوان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 418,000 5,593,000,000 Rls. 539,813 $
170 1389 تايوان 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 31,176 5,577,295,450 Rls. 538,752 $
171 1389 تايوان 70140000 شيشه آلات برا ي علامت دا دن وعناصرا پتيکي ا زشيشه, کارنشده باا صول ا پتيکي (غيراز7015) 148,632 5,527,452,150 Rls. 536,361 $
172 1389 تايوان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 288,223 5,502,059,968 Rls. 536,060 $
173 1389 تايوان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 469,801 5,462,053,052 Rls. 527,675 $
174 1389 تايوان 32041310 رنگهاي نساجي كاتيونيك 64,075 5,458,277,872 Rls. 530,273 $
175 1389 تايوان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 78,334 5,434,117,980 Rls. 524,564 $
176 1389 تايوان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 475,000 5,398,589,078 Rls. 519,594 $
177 1389 تايوان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 31,693 5,319,197,354 Rls. 512,430 $
178 1389 تايوان 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 247,509 5,270,401,870 Rls. 508,863 $
179 1389 تايوان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 53,361 5,236,056,686 Rls. 504,845 $
180 1389 تايوان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 138,071 5,211,451,495 Rls. 513,393 $
181 1389 تايوان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 29,928 5,167,589,437 Rls. 498,183 $
182 1389 تايوان 90191010 تشک موا ج 87,832 5,047,334,635 Rls. 485,460 $
183 1389 تايوان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 5,100 5,041,630,516 Rls. 488,317 $
184 1389 تايوان 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 84,537 4,928,655,943 Rls. 475,704 $
185 1389 تايوان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 48,753 4,852,865,493 Rls. 467,447 $
186 1389 تايوان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 36,970 4,817,292,663 Rls. 467,303 $
187 1389 تايوان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 105,224 4,753,401,921 Rls. 466,141 $
188 1389 تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 71,777 4,750,918,117 Rls. 457,689 $
189 1389 تايوان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 37,157 4,747,018,967 Rls. 457,626 $
190 1389 تايوان 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 360,000 4,648,354,951 Rls. 450,197 $
191 1389 تايوان 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 25,641 4,577,275,333 Rls. 443,624 $
192 1389 تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 35,391 4,566,587,244 Rls. 444,650 $
193 1389 تايوان 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 120,644 4,530,044,079 Rls. 437,528 $
194 1389 تايوان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 196,147 4,491,480,360 Rls. 439,601 $
195 1389 تايوان 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 129,600 4,466,198,845 Rls. 429,716 $
196 1389 تايوان 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 218,325 4,439,386,586 Rls. 428,300 $
197 1389 تايوان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 16,790 4,329,569,442 Rls. 418,721 $
198 1389 تايوان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 175,800 4,313,114,140 Rls. 419,915 $
199 1389 تايوان 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 101,439 4,211,294,466 Rls. 409,694 $
200 1389 تايوان 84471100 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر 20,800 4,206,331,561 Rls. 403,372 $
مجموع کل
4,128,234,994,442 ريال
مجموع کل
399,426,125 دلار