آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري مولداوي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 جمهوري مولداوي 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 35 3,449,095,360 Rls. 341,901 $
2 1389 جمهوري مولداوي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 31,880 493,348,294 Rls. 48,059 $
3 1389 جمهوري مولداوي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 15,660 243,297,490 Rls. 23,607 $
مجموع کل
4,185,741,144 ريال
مجموع کل
413,567 دلار
[1]