آمار کل " واردات از" کشور "زيمبابوه" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 زيمبابوه 09024010 چاي سياه کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 105,000 2,306,319,750 Rls. 220,363 $
2 1389 زيمبابوه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 73,913 1,968,189,345 Rls. 195,102 $
3 1389 زيمبابوه 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 4,300 858,549,239 Rls. 82,561 $
4 1389 زيمبابوه 08082010 گلابي تازه 74,300 519,775,109 Rls. 50,022 $
5 1389 زيمبابوه 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 25,500 482,882,239 Rls. 46,471 $
6 1389 زيمبابوه 84701000 ماشين حساب الكترونيكي که قادرا ست بدون نيروي برق خارجي کارکند,ماشين هاي جيبي ضبط ،پخش ونمايش داده هاكه داراي اعمال محاسبه اي باشند 5,090 267,655,017 Rls. 25,758 $
7 1389 زيمبابوه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,206 190,882,848 Rls. 19,348 $
8 1389 زيمبابوه 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 350 109,651,024 Rls. 10,553 $
9 1389 زيمبابوه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,600 81,922,644 Rls. 7,884 $
10 1389 زيمبابوه 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 3,100 70,544,499 Rls. 6,789 $
11 1389 زيمبابوه 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 3,540 63,144,370 Rls. 6,077 $
12 1389 زيمبابوه 95030000 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 1,605 44,339,258 Rls. 4,255 $
13 1389 زيمبابوه 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 1,400 33,724,960 Rls. 3,343 $
14 1389 زيمبابوه 90051000 دوربين دوچشمي 850 22,807,413 Rls. 2,195 $
15 1389 زيمبابوه 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 920 21,196,662 Rls. 2,022 $
16 1389 زيمبابوه 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 580 15,977,721 Rls. 1,538 $
17 1389 زيمبابوه 39089010 رزين پلي آميد (گريدهاردنر )به اشكال ابتدايي 120 14,284,746 Rls. 1,448 $
18 1389 زيمبابوه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 316 12,371,835 Rls. 1,184 $
19 1389 زيمبابوه 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 500 9,339,868 Rls. 905 $
20 1389 زيمبابوه 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 368 4,238,819 Rls. 404 $
21 1389 زيمبابوه 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 100 3,822,121 Rls. 368 $
22 1389 زيمبابوه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 200 3,408,580 Rls. 328 $
23 1389 زيمبابوه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 276 3,151,920 Rls. 301 $
24 1389 زيمبابوه 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 50 2,179,302 Rls. 211 $
25 1389 زيمبابوه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 20 1,258,697 Rls. 128 $
مجموع کل
7,111,617,986 ريال
مجموع کل
689,555 دلار
[1]