آمار کل " واردات از" کشور "سن مارينو" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 سن مارينو 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 8,400 367,495,832 Rls. 35,572 $
مجموع کل
367,495,832 ريال
مجموع کل
35,572 دلار
[1]