آمار کل " واردات از" کشور "مالزي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 مالزي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 132,141,551 1,232,085,032,733 Rls. 119,260,421 $
2 1389 مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 123,757,626 1,191,849,710,861 Rls. 115,175,562 $
3 1389 مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 14,860,266 471,951,666,452 Rls. 45,586,757 $
4 1389 مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 13,064,998 441,021,514,661 Rls. 42,803,814 $
5 1389 مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 6,989,620 143,635,422,730 Rls. 13,879,232 $
6 1389 مالزي 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 5,114,817 141,802,302,431 Rls. 13,728,085 $
7 1389 مالزي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 9,517,625 125,872,962,790 Rls. 12,146,793 $
8 1389 مالزي 15162010 روغن جانشين کره کاکائو C.B.S 7,134,145 120,471,762,448 Rls. 11,608,303 $
9 1389 مالزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,017,953 96,715,105,515 Rls. 9,357,801 $
10 1389 مالزي 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 3,314,383 79,504,584,533 Rls. 7,719,385 $
11 1389 مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 7,860,500 75,860,563,208 Rls. 7,347,365 $
12 1389 مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,761,958 71,972,182,652 Rls. 6,956,473 $
13 1389 مالزي 38231100 اسيدهاي استئاريک 6,123,000 70,194,054,098 Rls. 6,768,548 $
14 1389 مالزي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 3,918,489 48,790,036,976 Rls. 4,703,446 $
15 1389 مالزي 40151920 دستكش معاينه 2,336,199 48,568,473,390 Rls. 4,715,478 $
16 1389 مالزي 18050010 پودرکاکائوبدون قندوشكر يامواد شيرين كننده در بسته بندي هاي کمتر ا ز ده کيلوگرم 1,151,000 44,128,649,377 Rls. 4,256,670 $
17 1389 مالزي 44111490 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 9,813,920 42,752,491,131 Rls. 4,107,673 $
18 1389 مالزي 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 1,171,000 40,253,231,617 Rls. 3,906,205 $
19 1389 مالزي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 1,536,000 40,207,945,907 Rls. 3,882,343 $
20 1389 مالزي 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 1,349,429 36,169,693,382 Rls. 3,487,406 $
21 1389 مالزي 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,922,874 36,067,473,245 Rls. 3,490,623 $
22 1389 مالزي 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 102,452 33,474,375,147 Rls. 3,243,847 $
23 1389 مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 2,334,220 33,145,091,226 Rls. 3,201,862 $
24 1389 مالزي 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 14,900 30,773,665,485 Rls. 2,985,175 $
25 1389 مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,603,526 27,949,028,535 Rls. 2,713,609 $
26 1389 مالزي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,769,500 27,448,602,230 Rls. 2,654,189 $
27 1389 مالزي 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 606,900 26,704,645,567 Rls. 2,557,003 $
28 1389 مالزي 29054500 گليسرول 3,784,000 26,674,765,111 Rls. 2,579,167 $
29 1389 مالزي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 932,750 24,731,869,560 Rls. 2,394,024 $
30 1389 مالزي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 1,782,000 24,109,744,942 Rls. 2,369,704 $
31 1389 مالزي 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,779,749 22,186,510,213 Rls. 2,142,562 $
32 1389 مالزي 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 1,314,754 22,033,188,578 Rls. 2,125,101 $
33 1389 مالزي 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 1,562,494 21,179,396,400 Rls. 2,048,400 $
34 1389 مالزي 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 624,800 20,822,842,569 Rls. 2,007,626 $
35 1389 مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 444,160 20,084,920,708 Rls. 1,942,660 $
36 1389 مالزي 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 94,133 18,422,009,921 Rls. 1,777,024 $
37 1389 مالزي 34012030 صابون به شكل چيپس 2,052,000 18,177,793,812 Rls. 1,752,937 $
38 1389 مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 447,555 17,892,213,053 Rls. 1,731,217 $
39 1389 مالزي 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 250,993 17,448,069,488 Rls. 1,692,771 $
40 1389 مالزي 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 4,767 17,213,215,472 Rls. 1,650,558 $
41 1389 مالزي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 482,510 17,128,086,663 Rls. 1,661,826 $
42 1389 مالزي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 10,312 16,867,997,898 Rls. 1,633,518 $
43 1389 مالزي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 22,245 16,823,019,598 Rls. 1,615,890 $
44 1389 مالزي 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,567,110 16,567,397,215 Rls. 1,598,956 $
45 1389 مالزي 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 930,025 16,049,964,151 Rls. 1,541,617 $
46 1389 مالزي 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 4,545,005 16,018,490,133 Rls. 1,533,039 $
47 1389 مالزي 15132910 پالم کرنل ياروغن باباسو واجزاءآن ها بدون بو تصفيه شده بيرنگ (RBO) 1,397,890 15,118,381,276 Rls. 1,454,610 $
48 1389 مالزي 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 39,321 15,028,453,094 Rls. 1,456,622 $
49 1389 مالزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,921,309 14,012,221,695 Rls. 1,347,376 $
50 1389 مالزي 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 51,379 13,990,056,444 Rls. 1,398,027 $
51 1389 مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,820,921 13,661,496,769 Rls. 1,333,287 $
52 1389 مالزي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 220,467 13,442,009,198 Rls. 1,340,314 $
53 1389 مالزي 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 181,183 13,082,518,330 Rls. 1,265,466 $
54 1389 مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 73,010 12,993,041,154 Rls. 1,253,636 $
55 1389 مالزي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 250 12,699,314,418 Rls. 1,230,855 $
56 1389 مالزي 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 228,000 12,673,952,133 Rls. 1,215,718 $
57 1389 مالزي 55070000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, حلاجي شده, شانه زده يابنحوديگري برا ي نخ ريسي عمل آورده شده باشند. 450,524 12,673,952,127 Rls. 1,227,621 $
58 1389 مالزي 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 2,358,917 12,309,038,238 Rls. 1,188,939 $
59 1389 مالزي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 201,829 12,162,137,753 Rls. 1,181,311 $
60 1389 مالزي 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 863,000 11,856,656,063 Rls. 1,143,981 $
61 1389 مالزي 68109190 سايرقطعات پيش ساخته برا ي ساختمان يا مهندسي را ه و ساختمان بجز برا ي کف 5,510,335 11,852,086,543 Rls. 1,146,770 $
62 1389 مالزي 15132920 پالم كرنل استئارينR.B.D 1,265,730 11,782,447,918 Rls. 1,139,925 $
63 1389 مالزي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 548,471 11,363,878,422 Rls. 1,097,638 $
64 1389 مالزي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 735,590 11,288,562,648 Rls. 1,088,841 $
65 1389 مالزي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,205,290 11,275,348,143 Rls. 1,102,841 $
66 1389 مالزي 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 1,545,500 11,018,331,384 Rls. 1,065,972 $
67 1389 مالزي 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي همچنين تك رشته كمتر از 67 دسي تكس 863,707 10,086,363,804 Rls. 969,305 $
68 1389 مالزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,036,848 10,082,228,779 Rls. 973,496 $
69 1389 مالزي 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 742,485 10,081,911,400 Rls. 996,180 $
70 1389 مالزي 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 80,023 9,981,287,601 Rls. 959,659 $
71 1389 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 933,328 9,880,004,648 Rls. 958,604 $
72 1389 مالزي 44111390 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از 5ميلمتر ليكن نه بيش از 9ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,596,456 9,871,449,489 Rls. 968,839 $
73 1389 مالزي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 105,318 9,645,167,781 Rls. 930,424 $
74 1389 مالزي 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,158,121 9,039,419,353 Rls. 868,606 $
75 1389 مالزي 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 300,813 8,463,723,820 Rls. 819,652 $
76 1389 مالزي 03011010 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 115,067 8,261,819,531 Rls. 799,531 $
77 1389 مالزي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 232,116 8,211,638,670 Rls. 790,901 $
78 1389 مالزي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1,130 8,037,845,923 Rls. 771,673 $
79 1389 مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 201,697 7,759,434,238 Rls. 750,719 $
80 1389 مالزي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 593,000 7,488,464,503 Rls. 721,123 $
81 1389 مالزي 39012041 پلي اتيلن گريد بادي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 514,500 7,386,516,973 Rls. 712,308 $
82 1389 مالزي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 463,515 7,311,680,152 Rls. 716,602 $
83 1389 مالزي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 5,904 7,281,505,160 Rls. 704,823 $
84 1389 مالزي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 490,000 7,182,291,780 Rls. 693,467 $
85 1389 مالزي 85340000 مدا رهاي چاپي 10,626 7,099,812,143 Rls. 686,413 $
86 1389 مالزي 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 192,399 6,956,579,920 Rls. 676,080 $
87 1389 مالزي 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 246,764 6,617,202,448 Rls. 645,211 $
88 1389 مالزي 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,655,449 6,539,528,685 Rls. 626,324 $
89 1389 مالزي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 7,316 6,340,234,521 Rls. 631,401 $
90 1389 مالزي 21069020 ا مولسيفاير 253,440 6,259,106,505 Rls. 604,765 $
91 1389 مالزي 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,691,229 6,159,641,087 Rls. 594,729 $
92 1389 مالزي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 106,000 6,143,061,290 Rls. 600,050 $
93 1389 مالزي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 31,709 5,963,867,550 Rls. 575,946 $
94 1389 مالزي 54024990 نخ ها، يک لا، بدون تا، ياباتابي کمتراز50 دور در متر غير از نخ دوخت از ساير مواد سنتتيک همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 452,752 5,962,000,704 Rls. 578,242 $
95 1389 مالزي 40119410 ساير لاستيك رويي چرخ بادي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني با قطر بيش از 61 سانتيمتر داراي توليد داخلي مشابه 279,700 5,951,296,259 Rls. 574,475 $
96 1389 مالزي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 170,850 5,861,743,900 Rls. 570,538 $
97 1389 مالزي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 133,847 5,842,750,357 Rls. 563,946 $
98 1389 مالزي 84159012 قسمت خارجي دستگاهاي تعرفه84151020 157,511 5,838,459,335 Rls. 565,951 $
99 1389 مالزي 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 429,120 5,749,571,030 Rls. 555,897 $
100 1389 مالزي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 283,299 5,561,503,951 Rls. 537,828 $
101 1389 مالزي 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل. 133,480 5,552,868,541 Rls. 535,745 $
102 1389 مالزي 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 302,686 5,402,461,740 Rls. 526,506 $
103 1389 مالزي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 322,845 5,315,576,276 Rls. 517,359 $
104 1389 مالزي 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 346,940 5,215,944,672 Rls. 504,219 $
105 1389 مالزي 85261000 دستگاههاي را دا ر 1,544 5,071,033,621 Rls. 488,238 $
106 1389 مالزي 84281020 آسانسور باسيستم محرکه بدون گيربکس (less gear ) وهيدروليکي 140,182 5,063,368,270 Rls. 487,321 $
107 1389 مالزي 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 213,665 4,974,505,184 Rls. 481,485 $
108 1389 مالزي 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 514,742 4,790,000,000 Rls. 464,868 $
109 1389 مالزي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 382 4,772,130,021 Rls. 457,584 $
110 1389 مالزي 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 89,219 4,715,678,741 Rls. 456,133 $
111 1389 مالزي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 320,000 4,476,576,345 Rls. 430,435 $
112 1389 مالزي 85234010 ديسك فشرده ليزري قابل ضبط R/CD,R/DVD 190 4,475,286,318 Rls. 427,690 $
113 1389 مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 353,450 4,443,281,520 Rls. 429,049 $
114 1389 مالزي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,744 4,411,386,403 Rls. 425,914 $
115 1389 مالزي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 94,670 4,341,619,996 Rls. 417,343 $
116 1389 مالزي 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 300,000 4,334,415,203 Rls. 415,241 $
117 1389 مالزي 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 152,984 4,319,673,913 Rls. 416,796 $
118 1389 مالزي 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه کاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 138,128 4,309,260,260 Rls. 429,140 $
119 1389 مالزي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 25,362 4,134,140,665 Rls. 400,052 $
120 1389 مالزي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 82,480 4,122,837,907 Rls. 397,170 $
121 1389 مالزي 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 5,381 4,060,316,932 Rls. 390,200 $
122 1389 مالزي 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,056,691 4,029,332,535 Rls. 386,296 $
123 1389 مالزي 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 274,594 4,022,330,388 Rls. 386,774 $
124 1389 مالزي 62101000 لباس دوخته ومهياازپارچه هاي مشمول شماره 5602 يا 5603 2,841 3,914,753,256 Rls. 378,367 $
125 1389 مالزي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 280,994 3,913,619,995 Rls. 380,059 $
126 1389 مالزي 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 133,929 3,906,142,999 Rls. 376,299 $
127 1389 مالزي 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 255,000 3,754,776,006 Rls. 361,641 $
128 1389 مالزي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 520 3,697,557,620 Rls. 353,360 $
129 1389 مالزي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 66,420 3,596,682,396 Rls. 347,756 $
130 1389 مالزي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 7,889 3,487,101,875 Rls. 342,492 $
131 1389 مالزي 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 12,751 3,485,081,005 Rls. 335,552 $
132 1389 مالزي 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 758,947 3,416,039,567 Rls. 338,398 $
133 1389 مالزي 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,480 3,326,775,056 Rls. 320,005 $
134 1389 مالزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 410,274 3,236,547,308 Rls. 316,788 $
135 1389 مالزي 85369020 باسدا کت 61,357 3,131,963,429 Rls. 302,543 $
136 1389 مالزي 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 400,000 3,097,900,998 Rls. 299,712 $
137 1389 مالزي 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 6,606 3,069,228,335 Rls. 295,058 $
138 1389 مالزي 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 8,957 2,944,974,330 Rls. 289,051 $
139 1389 مالزي 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 123,316 2,890,262,164 Rls. 280,189 $
140 1389 مالزي 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 7,323 2,866,955,766 Rls. 275,892 $
141 1389 مالزي 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 148,000 2,847,166,716 Rls. 276,960 $
142 1389 مالزي 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 138,100 2,813,250,118 Rls. 270,297 $
143 1389 مالزي 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 3,441 2,784,912,066 Rls. 267,355 $
144 1389 مالزي 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 101,933 2,771,996,564 Rls. 265,773 $
145 1389 مالزي 85158010 ماشين جوشکاري ا لقايي 100,435 2,767,866,141 Rls. 267,737 $
146 1389 مالزي 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 513,588 2,756,271,358 Rls. 266,524 $
147 1389 مالزي 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 36,277 2,727,895,929 Rls. 264,353 $
148 1389 مالزي 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 97,600 2,715,810,384 Rls. 261,878 $
149 1389 مالزي 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 1,265 2,703,410,659 Rls. 258,628 $
150 1389 مالزي 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 71,868 2,671,209,532 Rls. 259,368 $
151 1389 مالزي 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 348,840 2,663,000,000 Rls. 257,813 $
152 1389 مالزي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 226,368 2,659,256,571 Rls. 256,419 $
153 1389 مالزي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 341,820 2,631,415,023 Rls. 253,935 $
154 1389 مالزي 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 109,338 2,612,729,959 Rls. 253,863 $
155 1389 مالزي 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 180,000 2,601,062,530 Rls. 252,392 $
156 1389 مالزي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 103,267 2,489,864,798 Rls. 240,310 $
157 1389 مالزي 31042000 کلرور پتاسيم 500,000 2,456,978,000 Rls. 241,199 $
158 1389 مالزي 29141100 ا ستن 192,000 2,424,394,366 Rls. 233,395 $
159 1389 مالزي 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 618 2,410,086,016 Rls. 232,544 $
160 1389 مالزي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 40,199 2,389,443,989 Rls. 230,822 $
161 1389 مالزي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 178,775 2,387,997,938 Rls. 231,007 $
162 1389 مالزي 18062000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو به صورت بلوک, تخته, ميله يا قلم بوزن بيش ا ز 2 کيلوگرم 40,731 2,349,118,570 Rls. 233,697 $
163 1389 مالزي 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 100,174 2,345,729,944 Rls. 227,586 $
164 1389 مالزي 40169400 سپر حتي قابل بادکردن برا ي پهلوگيري کشتي ازكائوچوي ولكانيزه غير اسفنجي 55,188 2,260,947,980 Rls. 217,721 $
165 1389 مالزي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 44,714 2,200,232,279 Rls. 218,460 $
166 1389 مالزي 23066000 کنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز مغز و هسته و ميوه نخل 410,000 2,194,760,153 Rls. 211,955 $
167 1389 مالزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 75,724 2,166,783,212 Rls. 212,345 $
168 1389 مالزي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 65,634 2,166,668,254 Rls. 211,998 $
169 1389 مالزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 216,557 2,137,119,990 Rls. 209,390 $
170 1389 مالزي 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 20,630 2,104,683,045 Rls. 204,358 $
171 1389 مالزي 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 2,124 2,085,826,942 Rls. 201,518 $
172 1389 مالزي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 148,500 2,072,953,736 Rls. 199,224 $
173 1389 مالزي 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 122,579 2,066,027,774 Rls. 198,927 $
174 1389 مالزي 29153100 ا ستات ا تيل 216,000 2,051,541,102 Rls. 196,872 $
175 1389 مالزي 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 14,701 1,992,338,876 Rls. 192,341 $
176 1389 مالزي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 2,642 1,968,142,992 Rls. 190,092 $
177 1389 مالزي 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 117,829 1,942,135,882 Rls. 188,614 $
178 1389 مالزي 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 274 1,936,943,550 Rls. 193,000 $
179 1389 مالزي 85176960 گيرنده فرستنده قابل نصب درخودرو ازنوع راديوتلفني 6,410 1,934,251,339 Rls. 188,632 $
180 1389 مالزي 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 8,750 1,861,400,000 Rls. 185,472 $
181 1389 مالزي 40116310 دا ري توليد دا خلي لاستيکها ي نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي وسايل نقليه ساختمان با طوقه قطر بيشتراز 61 سانتيمتر 95,656 1,838,692,000 Rls. 177,874 $
182 1389 مالزي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 165,000 1,825,722,226 Rls. 175,996 $
183 1389 مالزي 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 100,000 1,813,214,003 Rls. 175,139 $
184 1389 مالزي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,853 1,800,324,184 Rls. 173,193 $
185 1389 مالزي 85176220 كارت مودم باسيم 950 1,792,596,949 Rls. 176,956 $
186 1389 مالزي 84134000 تلمبه هاي بتون 60,627 1,773,271,662 Rls. 171,492 $
187 1389 مالزي 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 54,000 1,769,489,717 Rls. 174,229 $
188 1389 مالزي 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 90,912 1,756,044,919 Rls. 169,848 $
189 1389 مالزي 85291040 ا جزا ء وقطعات آ نتنهاي مربوط به دستگاههاي صوتي وتصويري 22,000 1,731,558,607 Rls. 167,998 $
190 1389 مالزي 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 15,860 1,724,750,235 Rls. 165,725 $
191 1389 مالزي 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 99,000 1,687,156,815 Rls. 163,690 $
192 1389 مالزي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,171 1,676,117,295 Rls. 167,494 $
193 1389 مالزي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 53,476 1,652,589,318 Rls. 158,554 $
194 1389 مالزي 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 127,680 1,641,232,504 Rls. 158,128 $
195 1389 مالزي 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 51,124 1,608,283,142 Rls. 155,880 $
196 1389 مالزي 38123010 آنتي ا کسيدا نها 40,000 1,607,143,600 Rls. 154,741 $
197 1389 مالزي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 107,845 1,588,869,270 Rls. 153,228 $
198 1389 مالزي 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 1,673 1,582,055,942 Rls. 155,234 $
199 1389 مالزي 90058010 دوربين يک چشمي با منشور 20 1,581,083,475 Rls. 151,925 $
200 1389 مالزي 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 108,000 1,577,621,070 Rls. 152,575 $
مجموع کل
5,952,226,589,615 ريال
مجموع کل
575,805,519 دلار