آمار کل " واردات از" کشور "ماکائو" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ماکائو 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 54,960 1,186,295,355 Rls. 118,698 $
2 1389 ماکائو 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 21,575 1,094,167,880 Rls. 105,575 $
3 1389 ماکائو 90138000 سايروسايل آلات ودستگاهها 2,645 84,718,567 Rls. 8,149 $
4 1389 ماکائو 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 840 37,090,155 Rls. 3,601 $
مجموع کل
2,402,271,957 ريال
مجموع کل
236,023 دلار
[1]