آمار کل " واردات از" کشور "مغولستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 مغولستان 02044100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) يخ زده 745,750 43,529,421,140 Rls. 4,204,538 $
2 1389 مغولستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 442,675 30,954,010,499 Rls. 2,975,874 $
3 1389 مغولستان 16029000 فرآورده هاي گوشت (همچنين فرآورده هاي ا ز خون هرحيوا ن ) ,که درجاي ديگري مذکور نباشند 16,000 554,052,186 Rls. 55,539 $
4 1389 مغولستان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 1,500 113,016,138 Rls. 11,261 $
مجموع کل
75,150,499,963 ريال
مجموع کل
7,247,211 دلار
[1]