آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد قشم" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 منطقه آزاد قشم 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 427,144 19,114,451,000 Rls. 1,839,848 $
2 1389 منطقه آزاد قشم 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 8,304 9,217,671,726 Rls. 902,135 $
3 1389 منطقه آزاد قشم 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 2,500,000 4,699,945,285 Rls. 455,248 $
4 1389 منطقه آزاد قشم 47079000 آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايرکاغذهاومقوا ها 1,800,000 3,168,625,133 Rls. 305,839 $
5 1389 منطقه آزاد قشم 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 235,000 1,354,705,440 Rls. 133,128 $
6 1389 منطقه آزاد قشم 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 14,000 1,340,781,412 Rls. 129,219 $
7 1389 منطقه آزاد قشم 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 31,825 1,055,791,556 Rls. 101,744 $
8 1389 منطقه آزاد قشم 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 882 933,262,944 Rls. 89,599 $
9 1389 منطقه آزاد قشم 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 27,525 489,180,968 Rls. 47,323 $
10 1389 منطقه آزاد قشم 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 4,192 411,990,001 Rls. 39,365 $
11 1389 منطقه آزاد قشم 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 8,550 405,773,884 Rls. 39,152 $
12 1389 منطقه آزاد قشم 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 7,922 369,622,205 Rls. 35,664 $
13 1389 منطقه آزاد قشم 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 26 310,564,660 Rls. 30,896 $
14 1389 منطقه آزاد قشم 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,850 238,104,720 Rls. 22,910 $
15 1389 منطقه آزاد قشم 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 3,000 222,638,720 Rls. 21,594 $
16 1389 منطقه آزاد قشم 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 8,000 219,503,574 Rls. 21,155 $
17 1389 منطقه آزاد قشم 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 2,709 179,953,015 Rls. 17,363 $
18 1389 منطقه آزاد قشم 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 464 175,236,520 Rls. 17,221 $
19 1389 منطقه آزاد قشم 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 100 71,597,624 Rls. 7,036 $
20 1389 منطقه آزاد قشم 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 3,703 68,059,022 Rls. 6,567 $
21 1389 منطقه آزاد قشم 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 645 38,860,000 Rls. 3,895 $
22 1389 منطقه آزاد قشم 84818015 شيرفلکه کشويي( gate valve)ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 1,000 21,339,886 Rls. 2,097 $
23 1389 منطقه آزاد قشم 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 1,400 14,152,374 Rls. 1,391 $
24 1389 منطقه آزاد قشم 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 584 11,400,678 Rls. 1,120 $
25 1389 منطقه آزاد قشم 67029000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن از ساير مواد. 295 10,802,295 Rls. 1,042 $
26 1389 منطقه آزاد قشم 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 75 8,166,690 Rls. 788 $
مجموع کل
44,152,181,331 ريال
مجموع کل
4,273,340 دلار
[1]