آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 1,198,340 11,989,020,619 Rls. 1,184,438 $
2 1389 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 143,000 2,627,377,182 Rls. 254,246 $
3 1389 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 3,470 61,872,624 Rls. 6,080 $
مجموع کل
14,678,270,425 ريال
مجموع کل
1,444,764 دلار
[1]