آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 1,127,380 40,704,780,164 Rls. 3,929,695 $
مجموع کل
40,704,780,164 ريال
مجموع کل
3,929,695 دلار
[1]