آمار کل " واردات از" کشور "موريس" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 موريس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 58 397,082,177 Rls. 38,365 $
مجموع کل
397,082,177 ريال
مجموع کل
38,365 دلار
[1]