آمار کل " واردات از" کشور "موناکو" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 موناکو 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,245 11,225,337,293 Rls. 1,085,716 $
2 1389 موناکو 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 36,500 4,781,372,077 Rls. 461,982 $
3 1389 موناکو 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 2,100 4,289,675,204 Rls. 412,882 $
4 1389 موناکو 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 22 4,072,348,460 Rls. 394,117 $
5 1389 موناکو 29339100 آلپرا زولام (inn) کامازپام (inn) کلرديازپوکسيد(inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 1,400 3,544,966,900 Rls. 342,330 $
6 1389 موناکو 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 3,860 1,112,360,000 Rls. 106,937 $
7 1389 موناکو 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 400 753,598,872 Rls. 72,552 $
8 1389 موناکو 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 540 259,112,383 Rls. 25,208 $
9 1389 موناکو 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 59 156,079,186 Rls. 14,940 $
مجموع کل
30,194,850,375 ريال
مجموع کل
2,916,665 دلار
[1]