آمار کل " واردات از" کشور "مونته نگرو" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 مونته نگرو 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 144,749 7,822,919,797 Rls. 760,109 $
2 1389 مونته نگرو 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 54,620 6,019,397,131 Rls. 578,231 $
3 1389 مونته نگرو 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 95,919 5,984,075,514 Rls. 596,558 $
4 1389 مونته نگرو 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 113,950 1,522,641,280 Rls. 146,708 $
5 1389 مونته نگرو 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 19,283 1,118,941,805 Rls. 107,839 $
6 1389 مونته نگرو 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 1,246 224,266,295 Rls. 22,357 $
7 1389 مونته نگرو 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 5,000 155,235,960 Rls. 15,013 $
8 1389 مونته نگرو 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 20 119,683,078 Rls. 11,761 $
9 1389 مونته نگرو 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,950 78,773,156 Rls. 7,506 $
مجموع کل
23,045,934,016 ريال
مجموع کل
2,246,083 دلار
[1]