آمار کل " واردات از" کشور "هندوراس" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 هندوراس 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 369,600 1,916,233,911 Rls. 184,999 $
2 1389 هندوراس 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 250 320,849,860 Rls. 31,214 $
3 1389 هندوراس 84732100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي محاسب ا لکترونيکي مشمول رديف 847010 270 48,273,308 Rls. 4,696 $
مجموع کل
2,285,357,079 ريال
مجموع کل
220,910 دلار
[1]