آمار کل " واردات از" کشور "ونزوئلا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ونزوئلا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 887 931,318,248 Rls. 90,122 $
2 1389 ونزوئلا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 359 36,329,080 Rls. 3,515 $
3 1389 ونزوئلا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 240 17,739,824 Rls. 1,739 $
مجموع کل
985,387,152 ريال
مجموع کل
95,375 دلار
[1]