آمار کل " واردات از" کشور "يونان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,696,384 30,679,140,187 Rls. 2,969,837 $
2 1389 يونان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 1,850,217 23,828,197,908 Rls. 2,304,624 $
3 1389 يونان 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 78,662 18,650,000,001 Rls. 1,869,487 $
4 1389 يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 2,478,551 18,100,144,726 Rls. 1,749,626 $
5 1389 يونان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 4,942 11,027,047,238 Rls. 1,077,013 $
6 1389 يونان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 332,675 9,505,168,882 Rls. 916,709 $
7 1389 يونان 84137000 -- ساير تلمبه هاي گريز از مركز: 40,078 9,418,016,853 Rls. 928,876 $
8 1389 يونان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 220,720 8,927,338,201 Rls. 869,286 $
9 1389 يونان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 1,469,650 8,787,316,248 Rls. 854,158 $
10 1389 يونان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,065 6,577,385,606 Rls. 632,451 $
11 1389 يونان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 223,100 6,518,087,028 Rls. 630,025 $
12 1389 يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 251,440 5,977,507,311 Rls. 576,855 $
13 1389 يونان 76071100 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمتراز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 98,673 3,812,688,253 Rls. 369,772 $
14 1389 يونان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 82,813 2,737,200,824 Rls. 262,992 $
15 1389 يونان 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 100,840 2,629,123,778 Rls. 255,525 $
16 1389 يونان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 13,590 2,624,876,892 Rls. 254,595 $
17 1389 يونان 20060000 ا نوا ع ميوه , پوست ميوه و ساير ا جزا ء نباتات , پرورده (محفوظ شده ) در قند 553,631 1,999,597,761 Rls. 195,889 $
18 1389 يونان 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 30,471 1,965,937,530 Rls. 191,069 $
19 1389 يونان 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 91,830 1,892,651,906 Rls. 182,155 $
20 1389 يونان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 30,055 1,820,198,939 Rls. 177,633 $
21 1389 يونان 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 490,227 1,756,560,202 Rls. 171,361 $
22 1389 يونان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 354,680 1,731,276,612 Rls. 168,331 $
23 1389 يونان 84262000 جرثقيل هاي برجي 168,140 1,731,087,708 Rls. 168,246 $
24 1389 يونان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 4,250 1,459,798,278 Rls. 140,676 $
25 1389 يونان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 100,491 1,304,344,000 Rls. 126,293 $
26 1389 يونان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 199,268 1,289,017,286 Rls. 123,932 $
27 1389 يونان 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 12,900 1,238,246,105 Rls. 121,361 $
28 1389 يونان 38123030 پايدا رکننده هايUV 28,100 1,197,146,115 Rls. 115,092 $
29 1389 يونان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 19,955 1,146,296,905 Rls. 110,446 $
30 1389 يونان 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 23,927 1,131,746,673 Rls. 107,960 $
31 1389 يونان 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 150 1,060,955,393 Rls. 102,965 $
32 1389 يونان 15091000 روغن زيتون بکر 42,773 977,549,720 Rls. 93,699 $
33 1389 يونان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 36,663 930,884,206 Rls. 91,022 $
34 1389 يونان 39089010 رزين پلي آميد (گريدهاردنر )به اشكال ابتدايي 50,000 906,575,218 Rls. 87,196 $
35 1389 يونان 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 37,500 903,280,000 Rls. 87,156 $
36 1389 يونان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 74,000 855,076,288 Rls. 82,243 $
37 1389 يونان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 17,206 816,994,042 Rls. 79,028 $
38 1389 يونان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,340 791,582,492 Rls. 78,971 $
39 1389 يونان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 43,831 742,590,611 Rls. 70,303 $
40 1389 يونان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 7,317 704,479,262 Rls. 68,003 $
41 1389 يونان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 43,484 689,333,138 Rls. 67,422 $
42 1389 يونان 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 21,700 671,324,330 Rls. 65,120 $
43 1389 يونان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 17,180 654,221,835 Rls. 62,605 $
44 1389 يونان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 570 601,200,947 Rls. 58,699 $
45 1389 يونان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 8,500 576,030,061 Rls. 55,393 $
46 1389 يونان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,016 568,940,000 Rls. 54,599 $
47 1389 يونان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 14,477 528,416,262 Rls. 50,976 $
48 1389 يونان 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 14,724 508,220,700 Rls. 48,985 $
49 1389 يونان 82075010 ابزارها براي سوراخ كردن (غيرازسوراخ كردن سنگ )به قطر 1.5 ميليمتر وکمتر 9,987 507,758,018 Rls. 49,007 $
50 1389 يونان 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )از آلومينيوم، غيرممزوج، به ضخامت بيش از 0.2 ميليمتر 17,708 462,124,167 Rls. 44,155 $
51 1389 يونان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 340 419,556,068 Rls. 40,330 $
52 1389 يونان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 12,179 415,212,390 Rls. 40,055 $
53 1389 يونان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 4,200 405,169,870 Rls. 38,955 $
54 1389 يونان 84281020 آسانسور باسيستم محرکه بدون گيربکس (less gear ) وهيدروليکي 5,650 399,229,301 Rls. 38,562 $
55 1389 يونان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 7,666 396,995,799 Rls. 39,010 $
56 1389 يونان 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 4,230 382,133,460 Rls. 36,666 $
57 1389 يونان 76061290 --- سايراز آلياژهاي آلومينيوم به غير از اندود شده با آلومينيوم سيليس 15,145 380,388,668 Rls. 37,584 $
58 1389 يونان 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 129,780 364,090,000 Rls. 35,151 $
59 1389 يونان 56012100 آوا ت ا زپنبه وا شياءساخته شده ا زآن. 9,588 354,355,642 Rls. 34,823 $
60 1389 يونان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 112,600 329,038,603 Rls. 31,690 $
61 1389 يونان 20085000 زردآلوآماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و2007 ميباشند) 70,848 294,165,162 Rls. 28,417 $
62 1389 يونان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 10,209 288,828,931 Rls. 27,909 $
63 1389 يونان 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 4,006 272,130,245 Rls. 26,402 $
64 1389 يونان 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 7,569 267,229,663 Rls. 25,935 $
65 1389 يونان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 28,294 262,659,650 Rls. 25,725 $
66 1389 يونان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,517 250,011,930 Rls. 24,086 $
67 1389 يونان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 6,318 244,500,000 Rls. 23,297 $
68 1389 يونان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 4,795 226,619,671 Rls. 21,839 $
69 1389 يونان 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 10,200 221,593,530 Rls. 22,111 $
70 1389 يونان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 2,000 207,070,723 Rls. 19,880 $
71 1389 يونان 68101910 سايرا شياساخته شده ا زسيمان... به شکل چهارگوش يالوح هماننذموردمصرف درسقف. بام 47,630 202,882,300 Rls. 19,648 $
72 1389 يونان 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشک ولاييپوشک برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذکور 2,981 202,080,505 Rls. 19,474 $
73 1389 يونان 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 6,000 202,000,000 Rls. 20,249 $
74 1389 يونان 84134000 تلمبه هاي بتون 7,340 195,203,964 Rls. 19,497 $
75 1389 يونان 21069020 ا مولسيفاير 3,800 190,000,000 Rls. 18,157 $
76 1389 يونان 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 2,480 188,749,397 Rls. 18,147 $
77 1389 يونان 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 461 177,237,000 Rls. 17,660 $
78 1389 يونان 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 461 177,237,000 Rls. 17,660 $
79 1389 يونان 70199091 لوله ( غلاف ) عايق ا لکتريکي وحرا رتي ازالياف شيشه اي 582 167,921,113 Rls. 16,156 $
80 1389 يونان 90031190 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ جشم وهمانند، ا ز موا د پلاستيکي غيرا زا نوا ع نيم ساخته (BLANK) 200 151,886,992 Rls. 14,709 $
81 1389 يونان 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 2,380 148,661,130 Rls. 14,813 $
82 1389 يونان 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 2,740 147,188,983 Rls. 14,171 $
83 1389 يونان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 20,739 145,937,282 Rls. 13,947 $
84 1389 يونان 95069110 دستگاه TRAD MILL 428 129,841,429 Rls. 12,400 $
85 1389 يونان 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 2,710 126,649,894 Rls. 12,194 $
86 1389 يونان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 4,196 126,275,000 Rls. 12,061 $
87 1389 يونان 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 5,000 125,437,065 Rls. 12,138 $
88 1389 يونان 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 85 116,488,897 Rls. 11,281 $
89 1389 يونان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 286 115,823,076 Rls. 11,178 $
90 1389 يونان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 18,775 110,923,033 Rls. 10,720 $
91 1389 يونان 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 700 109,568,088 Rls. 10,767 $
92 1389 يونان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 750 106,967,828 Rls. 10,286 $
93 1389 يونان 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 3,220 100,939,277 Rls. 9,699 $
94 1389 يونان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 1,350 96,595,800 Rls. 9,372 $
95 1389 يونان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3,590 85,825,047 Rls. 8,279 $
96 1389 يونان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 2,051 78,564,194 Rls. 7,608 $
97 1389 يونان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 373 77,594,408 Rls. 7,732 $
98 1389 يونان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,236 67,545,171 Rls. 6,508 $
99 1389 يونان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,622 65,114,763 Rls. 6,260 $
100 1389 يونان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 700 60,547,833 Rls. 5,822 $
101 1389 يونان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,250 60,496,907 Rls. 5,828 $
102 1389 يونان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 2,988 56,896,636 Rls. 5,576 $
103 1389 يونان 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 1,500 53,207,983 Rls. 5,058 $
104 1389 يونان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 850 53,006,967 Rls. 5,056 $
105 1389 يونان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 370 53,000,000 Rls. 5,254 $
106 1389 يونان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 500 48,903,716 Rls. 4,702 $
107 1389 يونان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 500 48,182,212 Rls. 4,634 $
108 1389 يونان 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 510 47,840,599 Rls. 4,784 $
109 1389 يونان 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 400 43,456,067 Rls. 4,180 $
110 1389 يونان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,500 40,409,345 Rls. 3,993 $
111 1389 يونان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 229 37,692,000 Rls. 3,660 $
112 1389 يونان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,668 36,204,781 Rls. 3,474 $
113 1389 يونان 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 480 33,484,171 Rls. 3,215 $
114 1389 يونان 85044020 شارژر باطري 653 26,863,795 Rls. 2,634 $
115 1389 يونان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 1,488 25,550,768 Rls. 2,462 $
116 1389 يونان 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 1,040 23,922,586 Rls. 2,257 $
117 1389 يونان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 166 21,786,543 Rls. 2,095 $
118 1389 يونان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 61 19,303,522 Rls. 1,845 $
119 1389 يونان 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 111 18,405,208 Rls. 1,774 $
120 1389 يونان 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 31 15,807,229 Rls. 1,525 $
121 1389 يونان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 45 11,906,000 Rls. 1,152 $
122 1389 يونان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 143 10,908,451 Rls. 1,065 $
123 1389 يونان 85165000 فر (oven) ميکروويو 240 7,243,162 Rls. 696 $
124 1389 يونان 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 288 6,984,900 Rls. 672 $
125 1389 يونان 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 16 5,766,286 Rls. 575 $
126 1389 يونان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 4 3,645,537 Rls. 352 $
127 1389 يونان 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 3 3,595,488 Rls. 347 $
128 1389 يونان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 30 1,358,150 Rls. 131 $
129 1389 يونان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 5 1,047,798 Rls. 101 $
130 1389 يونان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 10 1,000,130 Rls. 96 $
131 1389 يونان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2 839,515 Rls. 81 $
132 1389 يونان 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 460 416,110 Rls. 40 $
133 1389 يونان 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 2 198,986 Rls. 19 $
مجموع کل
217,118,679,970 ريال
مجموع کل
21,106,178 دلار
[1]