آمار کل " واردات از" کشور "پرو" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 پرو 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 990 2,211,162,482 Rls. 219,187 $
2 1389 پرو 28100010 ا سيد بريک 196,000 1,690,938,532 Rls. 162,809 $
3 1389 پرو 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 150 33,943,456 Rls. 3,286 $
مجموع کل
3,936,044,470 ريال
مجموع کل
385,282 دلار
[1]