آمار کل " واردات از" کشور "کاستاريکا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 کاستاريکا 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 494,227 12,436,297,265 Rls. 1,187,803 $
2 1389 کاستاريکا 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 1,040 905,255,466 Rls. 87,409 $
3 1389 کاستاريکا 20071010 پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 114,720 781,715,421 Rls. 75,648 $
4 1389 کاستاريکا 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 19,440 245,524,747 Rls. 23,663 $
5 1389 کاستاريکا 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 770 117,196,135 Rls. 11,324 $
6 1389 کاستاريکا 38089114 فرمونهاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 85 58,500,000 Rls. 5,574 $
7 1389 کاستاريکا 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 16 44,774,657 Rls. 4,311 $
مجموع کل
14,589,263,691 ريال
مجموع کل
1,395,732 دلار
[1]