آمار کل " واردات از" کشور "کامرون" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 کامرون 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000 328,061,836 Rls. 30,952 $
2 1389 کامرون 95030000 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 6,574 170,213,022 Rls. 16,423 $
3 1389 کامرون 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 1,344 152,862,211 Rls. 14,632 $
4 1389 کامرون 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده بصورت توپ (...غيرا ز گلدوزيها وقلابدوزي هامشمول شماره 5810 ). متشكل از يك يا چند لايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحو ديگر جور شده باشد 210 114,361,729 Rls. 10,909 $
5 1389 کامرون 85044050 کنترل دور موتورInverter 76 15,971,173 Rls. 1,547 $
مجموع کل
781,469,971 ريال
مجموع کل
74,464 دلار
[1]