آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 آذربايجان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 40,770,758 350,511,418,986 Rls. 26,475,010 $
2 1391 آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 16,283,831 108,072,721,852 Rls. 6,657,289 $
3 1391 آذربايجان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 12,625,509 66,929,878,762 Rls. 3,581,486 $
4 1391 آذربايجان 10011100 دانه گندم سخت 7,482,984 30,767,669,774 Rls. 2,509,598 $
5 1391 آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,416,150 18,339,699,488 Rls. 1,495,897 $
6 1391 آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 6,237,100 13,728,505,784 Rls. 1,025,846 $
7 1391 آذربايجان 10082100 دانه ارزن 1,380,850 6,796,848,905 Rls. 554,392 $
8 1391 آذربايجان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 13,650 4,789,205,994 Rls. 197,143 $
9 1391 آذربايجان 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 36,050 3,992,516,741 Rls. 162,304 $
10 1391 آذربايجان 10031000 دانه 786,960 3,613,804,491 Rls. 294,764 $
11 1391 آذربايجان 12072100 دانه پنبه حتي خرد شده 748,627 2,833,329,218 Rls. 231,104 $
12 1391 آذربايجان 50079000 ساير پارچه هاي تار و پود باف از ابريشم يا از آخال ابريشم، داراي کمتر از 85 درصد ابريشم. 18,352 2,695,205,261 Rls. 167,276 $
13 1391 آذربايجان 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 25,050 2,513,662,744 Rls. 116,659 $
14 1391 آذربايجان 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 887,675 2,088,058,173 Rls. 170,315 $
15 1391 آذربايجان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 35,482 1,858,907,440 Rls. 116,650 $
16 1391 آذربايجان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 158,560 1,840,441,356 Rls. 108,449 $
17 1391 آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 103,200 1,686,974,830 Rls. 121,810 $
18 1391 آذربايجان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 57,610 1,300,563,897 Rls. 106,082 $
19 1391 آذربايجان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 198,800 1,273,726,709 Rls. 103,893 $
20 1391 آذربايجان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 610 946,085,401 Rls. 38,468 $
21 1391 آذربايجان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 16,870 890,331,860 Rls. 72,621 $
22 1391 آذربايجان 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 10,267 883,809,984 Rls. 35,936 $
23 1391 آذربايجان 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 199,910 768,127,625 Rls. 62,653 $
24 1391 آذربايجان 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 6,430 694,921,320 Rls. 56,682 $
25 1391 آذربايجان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 2,640 576,916,154 Rls. 23,488 $
26 1391 آذربايجان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 8,797 571,039,166 Rls. 23,249 $
27 1391 آذربايجان 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 186,000 525,950,921 Rls. 42,900 $
28 1391 آذربايجان 10051020 دانه ذرت دامي . 125,450 478,812,375 Rls. 39,055 $
29 1391 آذربايجان 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 10,000 476,886,190 Rls. 38,898 $
30 1391 آذربايجان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3,983 409,790,303 Rls. 23,044 $
31 1391 آذربايجان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,820 380,060,000 Rls. 31,000 $
32 1391 آذربايجان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 9,000 369,107,048 Rls. 30,107 $
33 1391 آذربايجان 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 17,000 321,883,410 Rls. 26,255 $
34 1391 آذربايجان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 4,690 287,997,827 Rls. 23,491 $
35 1391 آذربايجان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 14,630 250,122,390 Rls. 20,402 $
36 1391 آذربايجان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,350 249,521,898 Rls. 10,149 $
37 1391 آذربايجان 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 199,210 215,636,820 Rls. 17,589 $
38 1391 آذربايجان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 10,278 202,796,045 Rls. 16,541 $
39 1391 آذربايجان 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 3,850 180,004,994 Rls. 14,682 $
40 1391 آذربايجان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 39,500 158,809,848 Rls. 12,953 $
41 1391 آذربايجان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 1,048 149,635,692 Rls. 6,160 $
42 1391 آذربايجان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 2,500 146,033,482 Rls. 5,946 $
43 1391 آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 10,100 131,117,536 Rls. 10,695 $
44 1391 آذربايجان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 605 127,340,708 Rls. 5,195 $
45 1391 آذربايجان 20098990 سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 16,965 124,487,022 Rls. 10,154 $
46 1391 آذربايجان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 570 116,568,342 Rls. 4,746 $
47 1391 آذربايجان 41041100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 12,080 108,845,463 Rls. 4,446 $
48 1391 آذربايجان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,500 108,427,440 Rls. 8,844 $
49 1391 آذربايجان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 512 106,566,471 Rls. 4,333 $
50 1391 آذربايجان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 1,000 104,731,050 Rls. 8,543 $
51 1391 آذربايجان 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 945 104,271,300 Rls. 8,505 $
52 1391 آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 1,350 95,628,000 Rls. 7,800 $
53 1391 آذربايجان 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 360 83,741,424 Rls. 3,414 $
54 1391 آذربايجان 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 320 83,741,424 Rls. 3,414 $
55 1391 آذربايجان 07031000 پيازوموسير 15,900 68,226,900 Rls. 5,565 $
56 1391 آذربايجان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 30 67,855,141 Rls. 2,759 $
57 1391 آذربايجان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 977 63,448,796 Rls. 2,583 $
58 1391 آذربايجان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,221 51,779,007 Rls. 4,223 $
59 1391 آذربايجان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 48,160 50,180,180 Rls. 4,093 $
60 1391 آذربايجان 90261010 فلومتر 250 45,618,795 Rls. 1,855 $
61 1391 آذربايجان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 139 35,143,845 Rls. 1,430 $
62 1391 آذربايجان 90221990 دستگاههايي که باا شعه X کارمي کنند ،غيرمذکور درجاي ديگر 60 26,644,057 Rls. 2,173 $
63 1391 آذربايجان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 4,485 24,882,825 Rls. 1,155 $
64 1391 آذربايجان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 390 14,785,560 Rls. 1,206 $
65 1391 آذربايجان 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 84 11,123,841 Rls. 454 $
66 1391 آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 160 5,884,800 Rls. 480 $
67 1391 آذربايجان 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيک دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشک کردن 150 3,678,000 Rls. 300 $
68 1391 آذربايجان 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 50 1,226,000 Rls. 100 $
69 1391 آذربايجان 73239410 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميز وا شپزخانه ا ز ا هن يافولادلعاب دا ده شده 100 735,600 Rls. 60 $
مجموع کل
637,534,100,685 ريال
مجموع کل
44,976,759 دلار
[1]