آمار کل " واردات از" کشور "اريتره" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 اريتره 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 6,810 878,470,000 Rls. 71,653 $
مجموع کل
878,470,000 ريال
مجموع کل
71,653 دلار
[1]