آمار کل " واردات از" کشور "ايسلند" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ايسلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,931 24,302,029,379 Rls. 1,982,221 $
2 1391 ايسلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,623 5,668,030,095 Rls. 462,319 $
3 1391 ايسلند 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 3,990 266,811,312 Rls. 21,763 $
4 1391 ايسلند 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 3,040 183,538,085 Rls. 14,970 $
5 1391 ايسلند 44079500 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا ،لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش از 6mmازگونه زبان گنجشك . 19,520 114,088,747 Rls. 9,306 $
6 1391 ايسلند 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 17 27,546,051 Rls. 1,121 $
7 1391 ايسلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 35 911,130 Rls. 74 $
مجموع کل
30,562,954,800 ريال
مجموع کل
2,491,775 دلار
[1]