آمار کل " واردات از" کشور "بحرين" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 بحرين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 400,056 153,039,808,979 Rls. 9,330,530 $
2 1391 بحرين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 200,158 20,644,182,536 Rls. 1,683,865 $
3 1391 بحرين 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,158 17,615,284,518 Rls. 911,624 $
4 1391 بحرين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 45,144 3,640,784,189 Rls. 242,432 $
5 1391 بحرين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 27,005 3,466,434,092 Rls. 229,837 $
6 1391 بحرين 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 39,873 3,216,381,581 Rls. 185,205 $
7 1391 بحرين 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 7,208 3,182,755,729 Rls. 259,605 $
8 1391 بحرين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 11,693 1,900,094,834 Rls. 154,983 $
9 1391 بحرين 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 34,305 1,652,904,974 Rls. 107,123 $
10 1391 بحرين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 14,432 1,358,973,200 Rls. 110,846 $
11 1391 بحرين 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 37,260 926,261,440 Rls. 75,552 $
12 1391 بحرين 27101930 گريس 12,960 900,242,333 Rls. 73,429 $
13 1391 بحرين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 12,033 596,089,468 Rls. 48,621 $
14 1391 بحرين 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 965 532,400,000 Rls. 43,426 $
15 1391 بحرين 38089919 ضدجوندگان ومحصولات همانندآماده بصورت خرده فروشي يابصورت فرآورده يابه شكل اشياءغيرمذكور 10,000 509,254,060 Rls. 41,538 $
16 1391 بحرين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,925 406,421,578 Rls. 27,407 $
17 1391 بحرين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 5,130 384,534,306 Rls. 15,678 $
18 1391 بحرين 38012000 گرافيت كلوئيدال يا نيمه كلوئيدال 1,400 355,966,811 Rls. 29,035 $
19 1391 بحرين 38123010 آنتي ا کسيدا نها 2,500 318,800,874 Rls. 13,006 $
20 1391 بحرين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,092 299,140,244 Rls. 24,400 $
21 1391 بحرين 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 665 95,600,000 Rls. 7,798 $
22 1391 بحرين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 640 34,341,422 Rls. 2,801 $
23 1391 بحرين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 36 26,673,884 Rls. 2,176 $
24 1391 بحرين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 17 12,212,139 Rls. 996 $
25 1391 بحرين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 153 7,645,000 Rls. 543 $
مجموع کل
215,123,188,191 ريال
مجموع کل
13,622,456 دلار
[1]