آمار کل " واردات از" کشور "برزيل" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 برزيل 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 368,893,615 3,766,925,976,680 Rls. 217,285,611 $
2 1391 برزيل 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 15,819,533 1,352,071,345,030 Rls. 85,146,150 $
3 1391 برزيل 10011100 دانه گندم سخت 231,329,463 992,540,906,425 Rls. 80,957,660 $
4 1391 برزيل 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 32,789,000 511,589,293,535 Rls. 41,728,327 $
5 1391 برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 57,352,800 399,065,259,783 Rls. 32,550,184 $
6 1391 برزيل 10051020 دانه ذرت دامي . 53,799,830 362,574,362,154 Rls. 19,846,989 $
7 1391 برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 2,762,100 306,503,611,919 Rls. 18,983,394 $
8 1391 برزيل 12011000 دانه لوبياي سويا حتي به صورت خرد شده 19,706,425 150,181,094,453 Rls. 12,249,681 $
9 1391 برزيل 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 690,000 85,287,579,700 Rls. 5,849,421 $
10 1391 برزيل 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,125,022 74,685,000,001 Rls. 6,091,762 $
11 1391 برزيل 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,632,769 67,867,174,547 Rls. 3,444,333 $
12 1391 برزيل 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 776,216 66,836,817,217 Rls. 5,451,616 $
13 1391 برزيل 02021010 گوشت گوساله(veal) بصورت لاشه ياشقه يخ زده 449,601 61,877,834,339 Rls. 2,516,392 $
14 1391 برزيل 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,213 18,508,124,288 Rls. 1,064,245 $
15 1391 برزيل 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 55,280 14,819,860,728 Rls. 1,208,798 $
16 1391 برزيل 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 951,000 13,263,563,374 Rls. 740,572 $
17 1391 برزيل 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,212 11,584,965,339 Rls. 643,954 $
18 1391 برزيل 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 185,130 7,333,861,620 Rls. 598,194 $
19 1391 برزيل 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 52,070 7,145,139,513 Rls. 308,381 $
20 1391 برزيل 02022090 ساير قطعات گوشت با ا ستخوا ن يخ زده ا ز نوع گاو 50,019 6,523,012,125 Rls. 265,390 $
21 1391 برزيل 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 155,363 6,225,267,616 Rls. 253,813 $
22 1391 برزيل 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 8,268 5,846,788,608 Rls. 316,378 $
23 1391 برزيل 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,856 5,536,568,073 Rls. 404,812 $
24 1391 برزيل 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 79,931 4,863,583,508 Rls. 396,703 $
25 1391 برزيل 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 191 3,644,843,588 Rls. 182,763 $
26 1391 برزيل 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 88,533 3,489,887,862 Rls. 219,007 $
27 1391 برزيل 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 65,370 3,481,874,137 Rls. 177,684 $
28 1391 برزيل 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 35,000 3,341,032,209 Rls. 136,163 $
29 1391 برزيل 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 157,800 3,330,127,540 Rls. 184,969 $
30 1391 برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 5,469 2,248,895,919 Rls. 183,434 $
31 1391 برزيل 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 255,000 2,183,773,388 Rls. 178,122 $
32 1391 برزيل 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,700 2,040,831,367 Rls. 82,974 $
33 1391 برزيل 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 25,850 1,927,462,171 Rls. 78,477 $
34 1391 برزيل 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 130,341 1,873,499,674 Rls. 152,814 $
35 1391 برزيل 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 31 1,695,992,171 Rls. 99,863 $
36 1391 برزيل 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 8,078 1,646,585,600 Rls. 89,510 $
37 1391 برزيل 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 56 1,497,584,331 Rls. 61,143 $
38 1391 برزيل 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 190 1,474,157,997 Rls. 59,962 $
39 1391 برزيل 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 896 1,353,210,066 Rls. 110,376 $
40 1391 برزيل 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 628 1,307,068,681 Rls. 106,612 $
41 1391 برزيل 02044300 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند بدون ا ستخوا ن يخ زده 24,917 1,263,550,001 Rls. 103,063 $
42 1391 برزيل 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 1,187 1,231,961,186 Rls. 100,486 $
43 1391 برزيل 69031000 ا شياءسرا ميکي نسوز,که درجاي ديگرذکرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگرکربن ها. 9,877 1,023,250,664 Rls. 41,667 $
44 1391 برزيل 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 11,392 987,435,303 Rls. 80,541 $
45 1391 برزيل 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 24,000 912,240,274 Rls. 74,408 $
46 1391 برزيل 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 44,784 857,521,135 Rls. 34,869 $
47 1391 برزيل 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,894 849,821,281 Rls. 69,317 $
48 1391 برزيل 72029300 فرونيوبيوم. 2,000 803,556,095 Rls. 65,543 $
49 1391 برزيل 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 3,752 801,106,314 Rls. 39,480 $
50 1391 برزيل 15211010 مومکهاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس حتي تصفيه شده يا رنگ كرده 10,500 776,100,382 Rls. 35,558 $
51 1391 برزيل 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 13,680 742,066,005 Rls. 60,527 $
52 1391 برزيل 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 70,521 691,000,000 Rls. 56,362 $
53 1391 برزيل 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 671,283,900 Rls. 54,754 $
54 1391 برزيل 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 14 588,622,189 Rls. 23,999 $
55 1391 برزيل 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 10,592 501,386,927 Rls. 40,896 $
56 1391 برزيل 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 6,631 478,237,263 Rls. 39,008 $
57 1391 برزيل 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 904 449,531,751 Rls. 36,667 $
58 1391 برزيل 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 16,723 443,424,325 Rls. 36,168 $
59 1391 برزيل 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,362 396,187,739 Rls. 32,315 $
60 1391 برزيل 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,992 385,395,000 Rls. 31,435 $
61 1391 برزيل 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 3,440 376,734,799 Rls. 30,729 $
62 1391 برزيل 90212100 دندا نهاي مصنوعي 653 375,888,539 Rls. 21,050 $
63 1391 برزيل 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 6,000 370,476,000 Rls. 30,218 $
64 1391 برزيل 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 2,822 368,751,439 Rls. 24,926 $
65 1391 برزيل 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 9,100 358,618,624 Rls. 29,251 $
66 1391 برزيل 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 3,206 351,038,296 Rls. 14,277 $
67 1391 برزيل 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,001 350,372,224 Rls. 28,578 $
68 1391 برزيل 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 11,000 344,784,100 Rls. 28,123 $
69 1391 برزيل 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 1,929 328,236,249 Rls. 26,773 $
70 1391 برزيل 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 8,500 323,559,850 Rls. 26,392 $
71 1391 برزيل 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 5,057 309,369,607 Rls. 25,234 $
72 1391 برزيل 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 50,400 297,747,496 Rls. 24,286 $
73 1391 برزيل 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 568 269,440,091 Rls. 10,972 $
74 1391 برزيل 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 872 263,361,395 Rls. 21,481 $
75 1391 برزيل 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 3,500 258,747,300 Rls. 21,105 $
76 1391 برزيل 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 11,392 239,805,716 Rls. 19,560 $
77 1391 برزيل 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 6,500 212,445,551 Rls. 8,662 $
78 1391 برزيل 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 5,101 193,005,690 Rls. 15,743 $
79 1391 برزيل 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 3,942 156,838,612 Rls. 6,396 $
80 1391 برزيل 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 9,890 137,375,173 Rls. 11,205 $
81 1391 برزيل 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 24 119,830,785 Rls. 9,774 $
82 1391 برزيل 30064010 سيلر 162 115,940,626 Rls. 7,436 $
83 1391 برزيل 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 11 114,583,283 Rls. 9,346 $
84 1391 برزيل 92051000 آلات موسيقي بادي - برنجي (مثلا قره ني - ترومپت ) 347 110,520,510 Rls. 9,015 $
85 1391 برزيل 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 994 108,292,671 Rls. 8,833 $
86 1391 برزيل 85176220 كارت مودم باسيم 112 86,644,158 Rls. 7,067 $
87 1391 برزيل 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 82 82,224,181 Rls. 6,707 $
88 1391 برزيل 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 270 82,085,408 Rls. 6,695 $
89 1391 برزيل 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 85 81,060,521 Rls. 6,612 $
90 1391 برزيل 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 246 74,999,753 Rls. 6,117 $
91 1391 برزيل 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,000 73,600,458 Rls. 6,003 $
92 1391 برزيل 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 85 63,397,265 Rls. 5,171 $
93 1391 برزيل 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 10 59,000,125 Rls. 2,400 $
94 1391 برزيل 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 2,971 56,061,915 Rls. 4,573 $
95 1391 برزيل 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 221 53,819,438 Rls. 4,390 $
96 1391 برزيل 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 181 45,958,449 Rls. 3,749 $
97 1391 برزيل 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 75 41,507,625 Rls. 1,688 $
98 1391 برزيل 90189010 دستگاه ا لکتروکوتر(ELECTROSURGICAL UNIT) 105 40,489,452 Rls. 3,303 $
99 1391 برزيل 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 22 37,455,091 Rls. 3,055 $
100 1391 برزيل 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 130 34,900,000 Rls. 2,847 $
101 1391 برزيل 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 90 27,323,076 Rls. 2,229 $
102 1391 برزيل 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 70 25,014,573 Rls. 2,040 $
103 1391 برزيل 74153900 ا شياءحديده شده ا زمس, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 500 21,427,423 Rls. 1,748 $
104 1391 برزيل 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 30 18,146,256 Rls. 1,480 $
105 1391 برزيل 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 1 16,536,129 Rls. 673 $
106 1391 برزيل 84821000 بلبرينگ. 35 11,362,336 Rls. 927 $
107 1391 برزيل 87089290 صداخفه كن ها ا(نباره ها ي اگزوز )،لوله هاي ا گزوز،وقطعات مربوطه بجز ا نوا ع مورد ا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 61 6,270,437 Rls. 511 $
108 1391 برزيل 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 3 5,667,798 Rls. 462 $
109 1391 برزيل 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 10 3,370,019 Rls. 275 $
مجموع کل
8,358,551,581,521 ريال
مجموع کل
542,013,782 دلار
[1]