آمار کل " واردات از" کشور "جزاير کيمن" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 جزاير کيمن 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 150 30,200,000 Rls. 2,463 $
مجموع کل
30,200,000 ريال
مجموع کل
2,463 دلار
[1]