آمار کل " واردات از" کشور "جزايرانتيل هلند" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 جزايرانتيل هلند 10011100 دانه گندم سخت 10,501,990 50,683,534,599 Rls. 4,134,057 $
2 1391 جزايرانتيل هلند 10039000 جو باستثناي دانه جو 2,900,000 13,995,545,220 Rls. 1,141,562 $
مجموع کل
64,679,079,819 ريال
مجموع کل
5,275,618 دلار
[1]