آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري دومينيکن" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 جمهوري دومينيکن 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 0 1,718,360,000 Rls. 70,000 $
مجموع کل
1,718,360,000 ريال
مجموع کل
70,000 دلار
[1]