آمار کل " واردات از" کشور "رواندا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 رواندا 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 18,000 1,075,999,726 Rls. 43,870 $
مجموع کل
1,075,999,726 ريال
مجموع کل
43,870 دلار
[1]