آمار کل " واردات از" کشور "ساير کشورهاي خارجي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ساير کشورهاي خارجي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 30,000,000 46,269,240,000 Rls. 3,774,000 $
مجموع کل
46,269,240,000 ريال
مجموع کل
3,774,000 دلار
[1]