آمار کل " واردات از" کشور "سن مارينو" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 سن مارينو 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 2,829 415,697,201 Rls. 16,934 $
مجموع کل
415,697,201 ريال
مجموع کل
16,934 دلار
[1]