آمار کل " واردات از" کشور "سوازيلند" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 سوازيلند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 86,552,380 504,120,733,989 Rls. 41,119,146 $
مجموع کل
504,120,733,989 ريال
مجموع کل
41,119,146 دلار
[1]