آمار کل " واردات از" کشور "سومالي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 سومالي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 19,400 240,390,000 Rls. 19,608 $
مجموع کل
240,390,000 ريال
مجموع کل
19,608 دلار
[1]