آمار کل " واردات از" کشور "غنا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 غنا 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 3,060,745 38,366,617,854 Rls. 3,129,414 $
مجموع کل
38,366,617,854 ريال
مجموع کل
3,129,414 دلار
[1]