آمار کل " واردات از" کشور "ليبريا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ليبريا 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 318 127,687,473 Rls. 5,199 $
مجموع کل
127,687,473 ريال
مجموع کل
5,199 دلار
[1]