آمار کل " واردات از" کشور "ماداگاسکار" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ماداگاسکار 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,000,000 10,693,200,000 Rls. 872,202 $
2 1391 ماداگاسکار 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 1,260 79,328,695 Rls. 6,471 $
مجموع کل
10,772,528,695 ريال
مجموع کل
878,673 دلار
[1]