آمار کل " واردات از" کشور "مالتا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 مالتا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 958 312,848,806 Rls. 25,518 $
2 1391 مالتا 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 8 305,862,131 Rls. 15,351 $
مجموع کل
618,710,937 ريال
مجموع کل
40,869 دلار
[1]