آمار کل " واردات از" کشور "ماکائو" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ماکائو 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 91,220 5,529,792,685 Rls. 330,540 $
2 1391 ماکائو 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 9,548 850,271,109 Rls. 53,954 $
3 1391 ماکائو 83059000 ا شياءدفترکارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه كاغذ گير ولوازم همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولي. 11,368 432,055,371 Rls. 17,578 $
4 1391 ماکائو 83051000 مكانيزم برا ي صحافي ا ورا ق جدا شدني يابراي کلاسورا زفلزمعممولي. 48,180 414,748,370 Rls. 33,829 $
مجموع کل
7,226,867,535 ريال
مجموع کل
435,901 دلار
[1]