آمار کل " واردات از" کشور "مغولستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 مغولستان 02044200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,با ا ستخوا ن ,يخ زده 52,047 11,893,761,274 Rls. 483,893 $
2 1391 مغولستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 96,628 2,450,466,701 Rls. 199,875 $
مجموع کل
14,344,227,975 ريال
مجموع کل
683,768 دلار
[1]