آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد قشم" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 منطقه آزاد قشم 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 5,247 10,246,825,940 Rls. 416,804 $
2 1391 منطقه آزاد قشم 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 8,168 8,971,235,364 Rls. 704,672 $
3 1391 منطقه آزاد قشم 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 230 1,802,559,759 Rls. 73,337 $
4 1391 منطقه آزاد قشم 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 500,000 1,226,000,000 Rls. 100,000 $
5 1391 منطقه آزاد قشم 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 5,028 341,838,416 Rls. 27,882 $
6 1391 منطقه آزاد قشم 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 25,000 271,293,700 Rls. 22,128 $
7 1391 منطقه آزاد قشم 90278010 دستگاه PH متر 32 31,668,380 Rls. 2,583 $
مجموع کل
22,891,421,559 ريال
مجموع کل
1,347,408 دلار
[1]