آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 منطقه آزاد چابهار 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 13,694,705 1,231,352,734,695 Rls. 82,539,029 $
2 1391 منطقه آزاد چابهار 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 14,026,432 1,106,573,035,794 Rls. 65,035,337 $
3 1391 منطقه آزاد چابهار 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2,465,178 928,805,729,128 Rls. 75,759,032 $
4 1391 منطقه آزاد چابهار 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 15,562,183 840,541,072,220 Rls. 66,788,664 $
5 1391 منطقه آزاد چابهار 85171210 گوشي تلفن همراه . 93,379 483,784,411,933 Rls. 24,833,849 $
6 1391 منطقه آزاد چابهار 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,571,926 291,964,593,459 Rls. 17,020,205 $
7 1391 منطقه آزاد چابهار 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 12,361,207 281,802,887,418 Rls. 15,158,467 $
8 1391 منطقه آزاد چابهار 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 3,908,284 272,130,583,620 Rls. 21,750,064 $
9 1391 منطقه آزاد چابهار 85182920 مجموعه سينماي خانگي 2,031,922 192,598,190,452 Rls. 15,709,477 $
10 1391 منطقه آزاد چابهار 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 3,264,450 191,070,420,742 Rls. 12,077,735 $
11 1391 منطقه آزاد چابهار 98870414 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت , با ساخت دا خل 17%الي 18%بجز لاستيک 933,030 114,299,375,819 Rls. 9,322,951 $
12 1391 منطقه آزاد چابهار 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,467,423 113,943,548,146 Rls. 8,413,594 $
13 1391 منطقه آزاد چابهار 70109010 ظروف دهان گشادبرا ي نگاهدا شتن مرباکنسروميوه وا غذيه که نيازبه محافظت دا رندظروف ا ستريل شده ا زشيشه 7,194,319 107,444,169,403 Rls. 6,484,405 $
14 1391 منطقه آزاد چابهار 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 1,539,395 93,513,462,489 Rls. 5,174,309 $
15 1391 منطقه آزاد چابهار 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه کاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 225,523 87,415,243,329 Rls. 7,130,118 $
16 1391 منطقه آزاد چابهار 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 167,798 86,467,908,549 Rls. 5,094,059 $
17 1391 منطقه آزاد چابهار 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 788,349 71,432,656,185 Rls. 5,339,919 $
18 1391 منطقه آزاد چابهار 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 861,662 64,220,363,927 Rls. 5,238,203 $
19 1391 منطقه آزاد چابهار 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 3,607,272 60,976,463,400 Rls. 3,551,051 $
20 1391 منطقه آزاد چابهار 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 829,757 56,719,405,138 Rls. 3,089,716 $
21 1391 منطقه آزاد چابهار 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 158,760 48,221,726,739 Rls. 1,965,013 $
22 1391 منطقه آزاد چابهار 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 601,374 35,021,424,677 Rls. 2,246,803 $
23 1391 منطقه آزاد چابهار 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 32,753 34,257,461,841 Rls. 1,846,920 $
24 1391 منطقه آزاد چابهار 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 297,542 30,658,963,417 Rls. 2,500,731 $
25 1391 منطقه آزاد چابهار 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 99,225 30,136,950,639 Rls. 1,227,025 $
26 1391 منطقه آزاد چابهار 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 198,211 25,754,817,568 Rls. 1,943,403 $
27 1391 منطقه آزاد چابهار 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 714,711 25,308,589,682 Rls. 1,694,788 $
28 1391 منطقه آزاد چابهار 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 208,178 24,691,446,399 Rls. 2,013,984 $
29 1391 منطقه آزاد چابهار 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 391,729 24,422,842,246 Rls. 1,577,361 $
30 1391 منطقه آزاد چابهار 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 329,907 24,347,688,093 Rls. 1,459,237 $
31 1391 منطقه آزاد چابهار 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 151,130 24,288,630,091 Rls. 988,870 $
32 1391 منطقه آزاد چابهار 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 232,551 24,089,144,670 Rls. 1,406,017 $
33 1391 منطقه آزاد چابهار 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 804,319 23,118,830,756 Rls. 1,850,842 $
34 1391 منطقه آزاد چابهار 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 675,248 22,323,953,796 Rls. 1,804,336 $
35 1391 منطقه آزاد چابهار 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 257,786 22,291,705,962 Rls. 968,041 $
36 1391 منطقه آزاد چابهار 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 36,190 19,199,305,587 Rls. 846,399 $
37 1391 منطقه آزاد چابهار 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 211,691 18,369,629,984 Rls. 752,259 $
38 1391 منطقه آزاد چابهار 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 2,899 17,040,662,310 Rls. 1,389,940 $
39 1391 منطقه آزاد چابهار 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 100,447 16,182,760,181 Rls. 1,319,964 $
40 1391 منطقه آزاد چابهار 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 664,135 15,765,109,174 Rls. 764,206 $
41 1391 منطقه آزاد چابهار 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 161,379 14,729,726,581 Rls. 1,110,889 $
42 1391 منطقه آزاد چابهار 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 137,229 14,098,683,545 Rls. 576,787 $
43 1391 منطقه آزاد چابهار 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 154,817 13,796,004,570 Rls. 835,727 $
44 1391 منطقه آزاد چابهار 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 212,100 12,717,468,008 Rls. 1,037,314 $
45 1391 منطقه آزاد چابهار 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 229,143 12,556,492,054 Rls. 901,663 $
46 1391 منطقه آزاد چابهار 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 142,777 12,263,624,396 Rls. 727,221 $
47 1391 منطقه آزاد چابهار 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 422,918 12,257,671,550 Rls. 823,516 $
48 1391 منطقه آزاد چابهار 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 137,449 12,080,210,491 Rls. 985,335 $
49 1391 منطقه آزاد چابهار 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 83,073 12,033,032,735 Rls. 621,748 $
50 1391 منطقه آزاد چابهار 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 141,881 11,643,952,035 Rls. 645,403 $
51 1391 منطقه آزاد چابهار 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 261,313 10,888,578,527 Rls. 888,139 $
52 1391 منطقه آزاد چابهار 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 462,409 10,447,419,318 Rls. 694,505 $
53 1391 منطقه آزاد چابهار 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 94,114 10,402,339,565 Rls. 581,861 $
54 1391 منطقه آزاد چابهار 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 107,757 9,878,814,239 Rls. 805,776 $
55 1391 منطقه آزاد چابهار 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 9,891 9,578,982,586 Rls. 781,320 $
56 1391 منطقه آزاد چابهار 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 135,428 9,256,165,067 Rls. 754,989 $
57 1391 منطقه آزاد چابهار 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 265,594 8,833,346,297 Rls. 493,323 $
58 1391 منطقه آزاد چابهار 85164000 ا توي برقي 67,999 8,239,917,572 Rls. 590,123 $
59 1391 منطقه آزاد چابهار 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 102,140 7,553,264,363 Rls. 518,059 $
60 1391 منطقه آزاد چابهار 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 14,800 7,416,461,501 Rls. 604,932 $
61 1391 منطقه آزاد چابهار 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 43,930 7,304,348,139 Rls. 538,025 $
62 1391 منطقه آزاد چابهار 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 66,955 6,928,728,024 Rls. 565,149 $
63 1391 منطقه آزاد چابهار 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 3,932,535 6,784,520,519 Rls. 398,804 $
64 1391 منطقه آزاد چابهار 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 74,744 6,703,680,790 Rls. 496,297 $
65 1391 منطقه آزاد چابهار 73211130 فرگازي توکار 79,256 6,692,928,487 Rls. 272,115 $
66 1391 منطقه آزاد چابهار 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 192,348 6,457,995,056 Rls. 386,795 $
67 1391 منطقه آزاد چابهار 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور 10,191 6,016,274,311 Rls. 490,724 $
68 1391 منطقه آزاد چابهار 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 182,412 5,954,936,104 Rls. 350,169 $
69 1391 منطقه آزاد چابهار 53091100 پارچه هاي تاروپودباف ا زکتان, دا را ي 85%يابيشترکتان, سفيدشده يانشده. 82,340 5,624,176,646 Rls. 458,742 $
70 1391 منطقه آزاد چابهار 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 116,212 5,557,285,860 Rls. 337,442 $
71 1391 منطقه آزاد چابهار 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 99,734 5,289,921,555 Rls. 323,455 $
72 1391 منطقه آزاد چابهار 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 77,799 4,817,147,638 Rls. 386,422 $
73 1391 منطقه آزاد چابهار 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 135,310 4,436,411,168 Rls. 269,528 $
74 1391 منطقه آزاد چابهار 33051000 شامپوها 137,020 4,359,022,413 Rls. 299,612 $
75 1391 منطقه آزاد چابهار 39206920 نوار پلاستيكي راهنما LEADER TAPE (نوار پلاستيكي از جنس پليکاستر جهت توليد نواركاست صوتي تصويري) 84,495 4,233,393,948 Rls. 216,988 $
76 1391 منطقه آزاد چابهار 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 65,728 4,231,033,632 Rls. 300,018 $
77 1391 منطقه آزاد چابهار 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 54,601 3,907,359,022 Rls. 210,325 $
78 1391 منطقه آزاد چابهار 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 39,138 3,889,275,168 Rls. 158,558 $
79 1391 منطقه آزاد چابهار 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 12,858 3,844,575,078 Rls. 207,556 $
80 1391 منطقه آزاد چابهار 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 60,452 3,805,179,389 Rls. 266,646 $
81 1391 منطقه آزاد چابهار 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 115,242 3,594,717,982 Rls. 234,574 $
82 1391 منطقه آزاد چابهار 85366100 سرپيچ لامپ 382,948 3,529,318,052 Rls. 237,038 $
83 1391 منطقه آزاد چابهار 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 31,740 3,339,692,828 Rls. 272,406 $
84 1391 منطقه آزاد چابهار 84281010 آسانسورهاي باسيستم محرکه گيربکس (gearbox ) 84,140 3,213,631,730 Rls. 191,907 $
85 1391 منطقه آزاد چابهار 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 37,023 2,795,486,307 Rls. 194,614 $
86 1391 منطقه آزاد چابهار 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 37,598 2,756,191,866 Rls. 166,183 $
87 1391 منطقه آزاد چابهار 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 57,029 2,735,202,915 Rls. 145,349 $
88 1391 منطقه آزاد چابهار 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 28,247 2,688,484,761 Rls. 219,289 $
89 1391 منطقه آزاد چابهار 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 40,750 2,684,660,478 Rls. 109,504 $
90 1391 منطقه آزاد چابهار 85063020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4)، با اكسيد جيوه 24,444 2,214,730,209 Rls. 101,140 $
91 1391 منطقه آزاد چابهار 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 45,199 2,140,947,709 Rls. 133,427 $
92 1391 منطقه آزاد چابهار 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 80,593 2,137,309,676 Rls. 132,227 $
93 1391 منطقه آزاد چابهار 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 68,222 2,016,056,042 Rls. 164,442 $
94 1391 منطقه آزاد چابهار 94053000 مجموعه چراغهاي الکتريکي از انواعي که برا ي درخت کريسمس موردا ستفاده قرا رميگيرند 90,506 1,986,111,324 Rls. 161,999 $
95 1391 منطقه آزاد چابهار 84191100 آبگرم کن هاي زودجوش گازي 43,167 1,957,036,219 Rls. 159,628 $
96 1391 منطقه آزاد چابهار 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 72,119 1,865,343,159 Rls. 131,629 $
97 1391 منطقه آزاد چابهار 85362040 کليدهاي حفاظت موتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 19,695 1,818,509,488 Rls. 109,650 $
98 1391 منطقه آزاد چابهار 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 42,936 1,810,263,560 Rls. 104,690 $
99 1391 منطقه آزاد چابهار 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 35,247 1,783,599,708 Rls. 94,937 $
100 1391 منطقه آزاد چابهار 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 60,906 1,712,589,287 Rls. 139,689 $
101 1391 منطقه آزاد چابهار 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 17,675 1,698,013,838 Rls. 69,230 $
102 1391 منطقه آزاد چابهار 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 7,904 1,634,285,168 Rls. 66,540 $
103 1391 منطقه آزاد چابهار 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 66,652 1,593,145,846 Rls. 129,947 $
104 1391 منطقه آزاد چابهار 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 73,830 1,564,384,274 Rls. 121,982 $
105 1391 منطقه آزاد چابهار 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 34,923 1,541,276,340 Rls. 84,370 $
106 1391 منطقه آزاد چابهار 70134210 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.00005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300ازنوع اوپال 31,927 1,483,710,293 Rls. 78,574 $
107 1391 منطقه آزاد چابهار 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 20,867 1,476,944,129 Rls. 90,437 $
108 1391 منطقه آزاد چابهار 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 34,244 1,404,636,919 Rls. 71,599 $
109 1391 منطقه آزاد چابهار 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 12,385 1,401,863,490 Rls. 81,863 $
110 1391 منطقه آزاد چابهار 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 15,858 1,394,906,561 Rls. 59,701 $
111 1391 منطقه آزاد چابهار 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5,060 1,341,488,522 Rls. 89,507 $
112 1391 منطقه آزاد چابهار 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 35,047 1,299,356,029 Rls. 105,983 $
113 1391 منطقه آزاد چابهار 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 79,995 1,289,327,913 Rls. 84,740 $
114 1391 منطقه آزاد چابهار 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 32,580 1,165,486,004 Rls. 95,064 $
115 1391 منطقه آزاد چابهار 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 36,387 1,164,750,231 Rls. 78,958 $
116 1391 منطقه آزاد چابهار 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 25,185 1,140,032,856 Rls. 46,465 $
117 1391 منطقه آزاد چابهار 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 38,935 1,128,816,152 Rls. 92,073 $
118 1391 منطقه آزاد چابهار 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 74,969 1,122,862,453 Rls. 91,587 $
119 1391 منطقه آزاد چابهار 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 25,440 1,102,919,742 Rls. 53,917 $
120 1391 منطقه آزاد چابهار 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 48,349 1,102,859,315 Rls. 89,956 $
121 1391 منطقه آزاد چابهار 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 45,474 1,093,856,504 Rls. 89,222 $
122 1391 منطقه آزاد چابهار 85044060 ا نوا ع UPS 18,683 1,071,212,649 Rls. 71,449 $
123 1391 منطقه آزاد چابهار 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 38,792 1,015,504,252 Rls. 41,367 $
124 1391 منطقه آزاد چابهار 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 20,000 956,766,133 Rls. 78,040 $
125 1391 منطقه آزاد چابهار 44111291 پروفيل روكش شده 79,950 949,888,106 Rls. 38,712 $
126 1391 منطقه آزاد چابهار 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 34,600 943,495,599 Rls. 76,957 $
127 1391 منطقه آزاد چابهار 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 30,637 940,782,085 Rls. 38,251 $
128 1391 منطقه آزاد چابهار 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 11,840 894,136,363 Rls. 72,931 $
129 1391 منطقه آزاد چابهار 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 25,963 873,990,011 Rls. 46,947 $
130 1391 منطقه آزاد چابهار 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 16,202 868,920,271 Rls. 70,874 $
131 1391 منطقه آزاد چابهار 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 4,572 862,664,293 Rls. 70,364 $
132 1391 منطقه آزاد چابهار 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 17,908 855,183,423 Rls. 69,754 $
133 1391 منطقه آزاد چابهار 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 30,500 847,621,025 Rls. 43,900 $
134 1391 منطقه آزاد چابهار 96132000 فندک جيبي,گازي, قابل پرکردن. 22,600 847,035,880 Rls. 69,089 $
135 1391 منطقه آزاد چابهار 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 23,079 821,461,406 Rls. 42,582 $
136 1391 منطقه آزاد چابهار 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 19,007 818,965,740 Rls. 66,800 $
137 1391 منطقه آزاد چابهار 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 8,285 796,554,540 Rls. 64,972 $
138 1391 منطقه آزاد چابهار 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 30,592 769,116,010 Rls. 62,734 $
139 1391 منطقه آزاد چابهار 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,273 761,819,994 Rls. 62,139 $
140 1391 منطقه آزاد چابهار 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 14,075 740,052,076 Rls. 34,241 $
141 1391 منطقه آزاد چابهار 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 30,051 737,227,660 Rls. 30,065 $
142 1391 منطقه آزاد چابهار 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 7,400 701,338,288 Rls. 57,205 $
143 1391 منطقه آزاد چابهار 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 4,620 697,838,400 Rls. 28,428 $
144 1391 منطقه آزاد چابهار 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 51,250 689,173,657 Rls. 33,136 $
145 1391 منطقه آزاد چابهار 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 3,800 685,448,570 Rls. 55,909 $
146 1391 منطقه آزاد چابهار 85287100 دستگاههاي گيرنده تلويزيون طراحي نشده براي يك پارچه شدن بايك نمايشگر ياصفحه نمايش ويدئويي . 14,916 680,838,432 Rls. 50,498 $
147 1391 منطقه آزاد چابهار 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 13,132 678,292,028 Rls. 49,175 $
148 1391 منطقه آزاد چابهار 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 928 672,802,345 Rls. 29,210 $
149 1391 منطقه آزاد چابهار 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 19,305 664,908,777 Rls. 46,296 $
150 1391 منطقه آزاد چابهار 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 11,394 659,891,270 Rls. 53,825 $
151 1391 منطقه آزاد چابهار 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 19,452 656,839,534 Rls. 52,391 $
152 1391 منطقه آزاد چابهار 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,753 645,252,046 Rls. 30,411 $
153 1391 منطقه آزاد چابهار 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 41,600 644,158,574 Rls. 52,541 $
154 1391 منطقه آزاد چابهار 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 9,520 642,335,119 Rls. 52,393 $
155 1391 منطقه آزاد چابهار 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 4,931 640,589,965 Rls. 43,626 $
156 1391 منطقه آزاد چابهار 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 42,743 636,953,202 Rls. 51,954 $
157 1391 منطقه آزاد چابهار 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 22,815 627,370,864 Rls. 51,172 $
158 1391 منطقه آزاد چابهار 90191020 دستگاه هيدروترا پي (جکوزي ) 43,222 621,253,740 Rls. 50,673 $
159 1391 منطقه آزاد چابهار 46021100 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابشكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازبامبو . 11,377 619,709,280 Rls. 28,552 $
160 1391 منطقه آزاد چابهار 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 20,566 616,662,822 Rls. 50,299 $
161 1391 منطقه آزاد چابهار 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 5,800 614,939,000 Rls. 50,158 $
162 1391 منطقه آزاد چابهار 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 21,800 595,445,690 Rls. 24,212 $
163 1391 منطقه آزاد چابهار 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 14,000 581,439,490 Rls. 47,426 $
164 1391 منطقه آزاد چابهار 09011190 قهوه بوندا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09011110 و 0901120 19,200 578,640,940 Rls. 47,197 $
165 1391 منطقه آزاد چابهار 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 14,631 574,136,055 Rls. 46,830 $
166 1391 منطقه آزاد چابهار 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 655 567,869,192 Rls. 23,088 $
167 1391 منطقه آزاد چابهار 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15,867 543,287,263 Rls. 30,478 $
168 1391 منطقه آزاد چابهار 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 21,886 537,602,228 Rls. 21,900 $
169 1391 منطقه آزاد چابهار 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 3,643 510,354,059 Rls. 22,826 $
170 1391 منطقه آزاد چابهار 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 8,298 507,662,763 Rls. 41,408 $
171 1391 منطقه آزاد چابهار 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 24,892 499,128,060 Rls. 28,742 $
172 1391 منطقه آزاد چابهار 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 98,064 496,877,180 Rls. 40,528 $
173 1391 منطقه آزاد چابهار 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 15,561 488,380,823 Rls. 39,835 $
174 1391 منطقه آزاد چابهار 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 7,406 477,620,275 Rls. 19,446 $
175 1391 منطقه آزاد چابهار 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 22,043 476,978,096 Rls. 27,274 $
176 1391 منطقه آزاد چابهار 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 10,572 470,418,730 Rls. 38,370 $
177 1391 منطقه آزاد چابهار 84073330 موتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي انواع موتورسيکلت 4,300 462,729,182 Rls. 37,743 $
178 1391 منطقه آزاد چابهار 40116990 سايرلاستيک روي چرخ بادي نوا زکائوچوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي بدون توليدداخل 9,660 456,832,760 Rls. 37,262 $
179 1391 منطقه آزاد چابهار 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 11,597 444,723,097 Rls. 36,274 $
180 1391 منطقه آزاد چابهار 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 19,085 434,763,791 Rls. 17,682 $
181 1391 منطقه آزاد چابهار 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,200 423,019,967 Rls. 17,199 $
182 1391 منطقه آزاد چابهار 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 10,982 422,404,257 Rls. 33,986 $
183 1391 منطقه آزاد چابهار 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 18,184 401,056,559 Rls. 32,713 $
184 1391 منطقه آزاد چابهار 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 16,654 397,588,245 Rls. 17,200 $
185 1391 منطقه آزاد چابهار 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 9,470 390,673,327 Rls. 31,866 $
186 1391 منطقه آزاد چابهار 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 13,650 385,402,645 Rls. 31,436 $
187 1391 منطقه آزاد چابهار 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,608 376,693,736 Rls. 30,725 $
188 1391 منطقه آزاد چابهار 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,140 373,574,510 Rls. 15,209 $
189 1391 منطقه آزاد چابهار 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 25,400 366,165,632 Rls. 29,867 $
190 1391 منطقه آزاد چابهار 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 8,100 353,286,454 Rls. 28,816 $
191 1391 منطقه آزاد چابهار 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 14,597 333,869,789 Rls. 21,586 $
192 1391 منطقه آزاد چابهار 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 10,822 331,903,270 Rls. 27,072 $
193 1391 منطقه آزاد چابهار 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 5,118 327,771,715 Rls. 15,604 $
194 1391 منطقه آزاد چابهار 56031110 پارچه هاي نبافته Spunlace که ازطريق High pressure water jet رول به عرض 5 تا120سانتي متر به وزن كمتراز25گرم درمتر توليد گرديده باشد ، از رشته هاي سنتيك يا معمولي 9,591 323,611,040 Rls. 26,396 $
195 1391 منطقه آزاد چابهار 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 10,037 322,091,763 Rls. 26,272 $
196 1391 منطقه آزاد چابهار 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 2,445 318,863,501 Rls. 15,482 $
197 1391 منطقه آزاد چابهار 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 4,163 317,313,086 Rls. 12,923 $
198 1391 منطقه آزاد چابهار 85063010 قوهکهاي استوانهکاي شكل با اكسيد جيوه به سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1) 5,502 313,615,219 Rls. 14,030 $
199 1391 منطقه آزاد چابهار 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 9,950 308,915,110 Rls. 12,558 $
200 1391 منطقه آزاد چابهار 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 3,377 294,363,205 Rls. 20,562 $
مجموع کل
7,634,239,119,617 ريال
مجموع کل
516,124,402 دلار