آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 16,620 3,937,941,130 Rls. 160,124 $
2 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 180,000 829,125,000 Rls. 67,628 $
3 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 38123010 آنتي ا کسيدا نها 16,000 392,976,000 Rls. 16,000 $
مجموع کل
5,160,042,130 ريال
مجموع کل
243,753 دلار
[1]