آمار کل " واردات از" کشور "مونته نگرو" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 مونته نگرو 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 205,440 17,392,041,561 Rls. 1,111,416 $
2 1391 مونته نگرو 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 136,758 2,547,536,275 Rls. 181,426 $
3 1391 مونته نگرو 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 16,495 842,650,834 Rls. 87,758 $
4 1391 مونته نگرو 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,050 127,988,760 Rls. 10,440 $
5 1391 مونته نگرو 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 170 64,420,872 Rls. 6,709 $
6 1391 مونته نگرو 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 106 20,814,165 Rls. 2,168 $
7 1391 مونته نگرو 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 65 11,431,991 Rls. 1,191 $
مجموع کل
21,006,884,458 ريال
مجموع کل
1,401,107 دلار
[1]