آمار کل " واردات از" کشور "نيجر" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 نيجر 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 20 7,146,354 Rls. 583 $
مجموع کل
7,146,354 ريال
مجموع کل
583 دلار
[1]