آمار کل " واردات از" کشور "نيکاراگوئه" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 نيکاراگوئه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 35 3,131,976 Rls. 255 $
مجموع کل
3,131,976 ريال
مجموع کل
255 دلار
[1]